Corona een Griekse tragedie?

Dwwl 1 stand van zaken bij de jaarwisseling 2021-2022