De ontzenuwing van de pro vax argumenten voor kinderen

Hier eerst kort een reactie op de zes punten die kinderarts epidemioloog Patricia Bruijnin-Verhagen begin januari post https://www.linkedin.com/posts/patricia-bruijning-verhagen-74ab5719_vaccinatie-kinderen-corona-activity-6886349363375828992-DSw6/

 In de bijlage achtergronden en referenties.

 > zie de blogs met (1,2,3,6)  (4 Boosteren,4 Vaccineren)

1 De formulering dat de vaccinatie beschermt tegen MIS-C is onjuist geformuleerd. Er is wel een indirect verband, via bescherming tegen ernstige COVID-19 infecties. Voor ouders ontstaat een dilemma, omdat MIS-C juist vaker voorkomt na licht verlopende infecties.

2 ‘long COVID’ wordt terecht niet in stelling gebracht om vaccinatie te ondersteunen. De kans om het vóórkomen en de oorzaak van long en het voorkómen van ‘long COVID’ klachten worden jammer genoeg niet belicht.

3 In het stuk ontbreekt iedere onderbouwing van 90% reductie van de kans op ernstige COVID-19.

4 Dat het vaccin veilig is wordt op geen enkele manier onderbouwd door het door haar aangehaalde onderzoek. In dat onderzoek is wel te lezen dat de kans op hartklachten toeneemt met de tweede vaccinatie. Dit is een argument tegen herhaald vaccineren om MIS-C voor te blijven. 

5 Vaccineren draagt slechts indirect bij aan vermindering van de verspreiding van een toch al niet erg ziekmakende omicron variant. Het voorkomen van ziekte bij deze leeftijdsgroep heeft een gering effect op het grootste probleem dat we moeten oplossen: de opnamedruk. 

6 Hier wordt juist beschreven hoe ingewikkeld het is om te interpreteren wat het betekent dat 2/3 van de kinderen de ziekte doorgemaakt hebben. Dat helpt ouders dus niet om een keuze te maken.

 

Net zoals Patricia Bruijning zou ik ouders sterkte willen toewensen met het maken van een keuze. Maar vooral zou ik een zinnige informatie willen geven waardoor zij een afweging kunnen maken. Die kan ik niet vinden. 

U kunt in de bijlagen de onderbouwing van mijn conclusies lezen.

 

 Na deze uitgebreide bespreking wil ik op de eerste plaats toch mijn waardering uitspreken voor het feit dat er artsen zijn die een poging doen om deze zaken op een rij te zetten. Dat je eindigt met dat je alle ouders succes wensen met het maken van een keuze lijkt mij een aanwijzing dat je hebt getracht hier een bijdrage aan te leveren

Ik zal een eigen bijdrage in een separate post ook hierop ingaan en kom dan tot de conclusie dat wij artsen ouders in dit geval helemaal niet kunnen ondersteunen in hoe ze een keuze moeten maken. Dat is dan aanvullend op deze post. 

 

Nogmaals: de leuzen die rond om deze vaccinatie-campagne heen dwarrelt “ouders kunnen dat heel goed zelf beslissen” slaat helemaal nergens op.

Ik heb in mijn carrière vaak adviezen moeten geven. En mensen moeten overtuigen van de zin van behandeling of omgekeerd behandelingen moeten afraden. En als ik dat voor mijzelf duidelijk had, lukte me dat ook nog wel eens. 

Maar als je het als arts zelf niet weet om dan de beslissing bij een patiënt neer te leggen???