Meer maatregelen?

De Klok verzet, de langste dag. Op het Catshuis: Moeten er meer maatregelen komen en welke zijn dat dan? Denkt u even mee met de overheid?

De overheid is de weg kwijt, maar misschien helpt het bovenstaande schema van oktober 2020 in clusief rode lijnen gepresenteerd door van Dissel. Links maatregelen gerangschikt naar Bron, Collectief en Individueel: rechts zit u via de driehoek de afname van impact weergegeven. Dit is bijna geheel weggevaagd door de vaccinatie: DE oplossing volgens de Jonge (hij zei hij met visionaire blik april 2020). Maar kunnen we met de vaccinatie dit hele schema weggooien, als we nu zien dat de vaccinatie dan mogelijk wel helpt tegen ernstig ziek worden, maar niet de besmettingsweg onderbreekt.  

Dat was dus de kardinale fout deze zomer en najaar: de vaccinatiegraad verhogen door te lokken met de QR-code, het inruilen van epidemie-maatregelen tegen een vaccin. 

 De regering volgt de “wetenschap”, en we kijken weer naar het RIVM en dus naar onderstaand schema.  Dansen met Jansen (wiens advies, welke wetenschap?) was het duidelijkste voorbeeld dat als we de bron niet isoleren we onmiddellijk een piek krijgen. Nu hebben de QR-code en mag ieder snotteraar publiek een ander besmetten. Wat er nu boven ons hoofd hangt is, omdat de regering het hoofdje “Bron” niet goed interpreteert, ze af gaat dalen naar het hoofd “Collectief”. En dan is de vraag: wat pikken we hieruit? Dan maar weer een lockdown of moeten we eerst checken hoe het gesteld is met de wetenschappelijke onderbouwing en de uitvoering van de hier beschreven maatregelen?  Maar veel erger, er is weer een roep om mondkapjes: in het schema zijn we dan afgedaald naar “Individueel”. Afgezien van de heftige discussies over de werkzaamheid, zou mijn advies aan de overheid zijn: volg het RIVM (zoals u dat zegt te doen) en kies geen maatregel die helemaal onderin de impactschaal staat.  Het beleid mag niet zijn: de kraan van besmettingen zelf openzetten omdat u de wetenschap NIET volgt en de bevolking laten dweilen met mondkapjes.

Ik ben nog steeds voor “alleen samen krijgen we Corona eronder”. Alleen, ik versta daaronder dat als je COVID-19 beschrijft als een ernstig, een A-Ziekt , je consequent moet zijn in je aanpak en niet alles op 1 kaart moet zetten. “Samen” betekent een integrale aanpak. Op alle nivo’s, met alle kennis (ook van mensen die niet in het OMT zitten) analyseren en proportioneel aangepast op de situatie maatregelen nemen. 

Analyseer wie er in het ziekenhuis ligt om te kijken welke maatregelen je moet  nemen.

Ik noem 1 voorbeeld maar zeg met klem dat er veel meer uit onderzoek zal komen. Als het zo is dat 50% van de opnames mensen zijn met een niet westerse migratie achtergrond, pas daar dan je voorlichting op aan, doe iets aan de fabelachtige lage Vit D status van deze groep. Kijk dus welke bevolkingsgroep, welke leeftijd , welke gezondheidskenmerken en pas daar beleid op toe. Het is doodzonde als de vacinatie graad niet omhoog gaat bij de mensen waarvoor geldt dat de kosten/baten analyse positief uitvalt; tegelijk is het een doodzonde om kinderen waarvoor deze kosten/baten analyse negatief uitvalt, massaal te gaan vaccineren vanwege een hypothetisch percentage dat zou leiden tot groepsimmuniteit.

Ik wens u allen veel wijsheid toe met het meedenken, en de regering met het nemen van maatregelen. Nog een fijne herfst!