Vitamine D: de gemiste kans

VITAMINE D, SCHOOLVOORBEELD

VAN EEN GEMISTE KANS

Bij de rijtjes van voedingstekorten staat vaak vitamine

D en dat is nu toevallig een van de meest onderzochte

vitamines in Nederland. Fijn voor de aanhangers van de

nauwe definitie van Evidence Based Medicine. U vindt

in dit addendum dan ook een overvloed aan referenties,

en dat is echt het topje van de ijsberg.

Maar wat gebeurde er eigenlijk met die evidence?

Op 30 april 2008 (!) was er een Call for Action van de

American Medical Association waarbij 14 internationale

experts, voor een groot deel hoogleraren, zich uitspreken

voor vitamine D-suppletie voor een veel grotere bevolkingsgroep

en met veel hogere doses dan de Nederlandse

adviezen.<1>

Er is sinds die tijd het nodige gepubliceerd, met vaak dezelfde

teneur. Ik neem hier als voorbeeld een artikel uit

het tijdschrift Huisarts en Wetenschap (maart 2015):<2>

Een overheid die zich tot doel stelt om de gezondheidszorg

overeind te houden, om het aantal doden veroorzaakt

door COVID-19 te beperken. De restrictieve

maatregelen die zij hiervoor oplegt, soms zelfs op straffe

van boetes en aantekeningen op het strafblad, dragen

onvermijdelijk bij aan verdere verlaging van de vitamine

D-status van de Nederlander.

De volgende punten zouden voor de overheid reden

moeten zijn om beleid te gaan voeren:

.....“Het in 2012 verschenen advies van de Gezondheidsraad

over de gewenste vitamine D-inname in Nederland

wordt nog niet op grote schaal gevolgd...

Naast de meer bekende relatie met botvorming:

… Ook heeft onderzoek aangetoond dat vitamine Dgebrek

samenhangt met diverse aandoeningen en zelfs

sterfte....

Oorzaken van vitamine D-tekort…onvoldoende blootstelling

aan zonlicht ...mensen met overgewicht hebben

vaker een vitamine D-gebrek..

Een overheid die zich tot doel stelt om de gezondheidszorg

overeind te houden, om het aantal doden veroorzaakt

door COVID-19 te beperken. De restrictieve

maatregelen die zij hiervoor oplegt, soms zelfs op straffe

van boetes en aantekeningen op het strafblad, dragen

onvermijdelijk bij aan verdere verlaging van de vitamine

D-status van de Nederlander.

De volgende punten zouden voor de overheid reden

moeten zijn om beleid te gaan voeren:

▸ er is voldoende evidence dat onze natuurlijke weerstand

juist afhankelijk is van een goede vitamine D-status.

▸ uit onderzoek blijkt dat die vitamine D-status nu al te

wensen overlaat <3>

▸ dat er een relatie is tussen zonuren en de kans om te

overlijden aan COVID-19. <4>

▸ er zijn diverse publicaties dat juist bij de ‘Critically ill

patient’ een hoge prevalentie is van ernstige vitamine

D-deficiëntie.

▸ de patiënt die we het meest zien overlijden op de IC is

de obese man, en dat is precies de patiënt met voorspelbaar

lage vitamine D-status.<5>

▸ er is inmiddels een publicatie dat hoge dosis vitamine

D toegediend aan patiënten die beademd worden het

aantal ligdagen op de IC doet afnemen.<6>

 

Een uitstekend overzicht van vitamine D en het belang

daarvan bij COVID-19 geïnfecteerde patiënten: ‘Vitamin

D deficiency and co-morbidities in COVID-19 patients’.<7>

De overheid wil de gezondheidszorg beschermen tegen

overmatige belasting en doden door COVID-19 voorkomen

met maatregelen die meteen hout snijden.

Je kunt kanttekeningen zetten bij de preventie via

aandacht voor de algemene gezondheid, daar dat dit pas

op termijn werkt. Maar dat geldt niet voor suppletie en

zeker niet bij vitamine D omdat via injecties snel een

aanzienlijke verhoging van de vitamine D-spiegel kan

worden bereikt.

Een kuur Remdesevir (virusremmer in de tweede lijn

toegepast) kost 2500 euro per kuur. Vitamine D kost

‘niets’. Ongeveer een dubbeltje per dag. Baat het niet,

dan schaadt niet. Je moet ongelooflijke hoeveelheden

toedienen eer Vitamine D toxisch wordt. Het Schaadt

niet en het Baat ook nog eens voor een aantal chronische

aandoeningen. Wat je van de coronamaatregelen niet

kan zeggen. Baat een maatregel niet voor corona? Het

schaadt zeker onze gezondheid.

Ligt er nu een taak voor de overheid? Beargumenteerd

kan worden dat dit een taak is van de gezondheidszorgprofessionals,

waar de overheid zich niet mee moet bemoeien.

Maar de overheid bemoeit zich voortdurend met

preventieve gezondheidszorg. Ze zet Rijksvaccinatieprogramma’s

op, ze probeert roken te beperken, alcohol te

ontmoedigen en ga zo maar door.

De overheid neemt landelijke maatregelen die de vitamine

D-status negatief beïnvloeden en verhoogt de BTW

op groente en fruit. Maar het kan ook anders.

In de coronacrisis kan de overheid er in een campagne

voor gaan staan dat werken aan je gezondheid, constructieve

preventie via voeding en suppletie (van bijvoorbeeld

vitamine D), net zo belangrijk zijn als handen wassen

en anderhalve meter afstand houden. Als de overheid

dat doet weet ze dat wat betreft vitamine D die actie gedragen

wordt door een breed front van artsen en onderzoekers

die deze maatregel inmiddels propageren.<8>

Gaan we naar een landelijk vitamine D-injectie programma

samen met de vaccinatie?

Voetnoten: 

1 Een en ander is nauwkeurig beschreven in Nieuw licht op vitamine D en chronische

ziekte van, Schuitemaker 2008

2 https://www.henw.org/artikelen/vitamine-d-suppletie

3 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7202265/ Beschrijving van de vitamine D status vande bewoners van 21 landen in Europa en de negatieve correlatie met Corona sterfte

4 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7376335/ Covid-19 and vit-d: Disease mortality negatively correlates with sunlight exposure

5 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3705328/ Relatie obesitas en vitamine d

6 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4939707/ High dose vitamin D administration in ventilated intensive care unit patients: A pilot double blind randomized controlled trial

7 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7276229/?fbclid=IwAR3LCKkdg-8mooMF993Qq3FjdZVVso3CHhJyz-7tOG9Vjmt_2gtSda5kjhKkw

8 https://www.parool.nl/nederland/ pleidooivoor-vitamine-d-tegencorona- waarom-zouje- het-niet-slikken~b0192ea0/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F