Corona, loep op de gezondheidszorg, maar een intgrale aanpak

Het boek heeft een hoofdtekst, maar om de lijn van het verhaal beter vast te kunnen houden heb ik een aantal onderwerpen nader uitgewerkt in addenda.

U kunt de addenda zien als los te lezen verdieping van een bepaald onderwerp