12. mrt, 2021

Over lichamelijke integriteit van kinderen

 

Naast de vele instemmende reacties op mijn posts over het open van de basisschool onder voorwaarden heb ik ook onverholen kritiek gehad. Over of er iets met mij aan de hand is, omdat ik het integriteitsvraagstuk aan de orde stel, en over dat  ik het niet goed gelezen heb. Ik wil daar in het bijgaande op reageren, en ga inhoudelijk op maatregelen in. Over hoe de ene dag de Britse variant de rechtvaardiging is van de avondklok, en de andere dag zo weinig belangrijk dat leerkrachten zich geen zorgen hoeven te maken. Maar heb het ook over grensoverschrijdend gedrag, en over het ingebouwde failliet van maatregelen en over het patroon van reageren in plaats van regeren, van immobiliseren ipv innoveren. 

De zaken die ik wil benoemen zijn, dat mij geschreven is dat, uit de manier waarop ik reageer, kan worden afgeleid dat er mogelijk iets met mij aan de hand is. Voorts dat ik de maatregelen niet goed lees en tenslotte benoem ik het ingebouwde faillissement van de maatregelen, de hopeloze strijd onder de naam “Samen krijgen we Corona eronder”

Om op het eerste in te gaan: is er sprake van een emotionele reactie?  En het antwoord de op is: Ja!  Dat is onder andere ook af te leiden aan het tijdstip: ik heb reeds tijdens de persconferentie op dinsdagavond 2 februari gereageerd. De vraag is of een reactie verwerpelijk is omdat hij emotioneel is of dat je moet kijken naar de inhoud van de reactie. De reden waarom dat ik zo emotioneel was heeft ermee te maken dat ik gehoopt had dat Rutte deze maatregelen niet zou afkondigen, dit op basis van de gegevens die mij ter beschikking staan. Deze gegevens maken het voor mij onbegrijpelijk dat er op deze manier gesproken wordt over de gang van zaken bij het weer openstellen van de basisscholen. Deze gegevens betreffende besmettelijkheid en besmettingsweg, ook van het Britse virus, komen later uitgebreid aan bod. 

Er is mij geschreven dat er mogelijk met mij iets persoonlijk aan de hand is omdat ik lichamelijke integriteit van kinderen naar voren schuif in de discussie. Dat heeft niets te maken met mij persoonlijk maar het wordt zeker wel gekleurd door mijn ervaringen als huisarts. Als je je daar als arts voor open stelt word je getroffen door het gegeven dat heel veel van je patiënten in meer of mindere mate te maken hebben gehad met grensoverschrijdend gedrag. Dat wordt in de statistieken voor de algemene bevolking bijvoorbeeld weergegeven als ongeveer 16% als je het hebt over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het laatste daarover is zeker nog niet gezegd: kijk naar #metoo, het misbruik in de kerk en bij sport, en naar de recent opgelaaide discussie in Frankrijk over incest. 

Wat u daar nog bij op kan tellen is dat het mij ook duidelijk geworden is dat ook bij goed bedoelde ingrepen door artsen mensen vaak behoorlijk getraumatiseerd kunnen worden. Artsen gaan vaak beroepshalve noodzakelijk over grenzen. Maar artsen hebben daar geen recht op. Virologen en epidemiologen hebben daar al helemaal geen recht op. En als artsen dat doen, moeten ze dat kunnen motiveren. En daar gaat het nu om. Ik betwijfel of er voldoende redenen zijn om een watten staaf in de neus van een kind te steken tot diep in de neuskeelholte als onderdeel van een plan om het weer openstellen van basisscholen mogelijk te maken. En ja, zoals aan mij terecht geschreven is, daarbij is de reactie van ouders in de begeleiding van het kind belangrijk en ja, voeg ik daaraan toe daar, hebben ouders de taak om hun kinderen te begeleiden en ja, daarbij zullen ze de afweging maken hoe ze de integriteit van hun kinderen kunnen bewaken.  Ze zullen dan, en dat is niet makkelijk, moeten afwegen wat het belang is van de volksgezondheid en het belang van de gezondheid van hun kind, net zoals ze dat moeten doen bij vaccinaties. Er wordt in dit opzicht nogal wat gevraagd van ouders, die voorzien worden van zo soms beperkte maar veelal tegenstrijdige informatie. En dat “meewerken aan testen” ook nog moet worden   afgewogen ten opzichte van 5 dagen langer je kinderen fysiek onderwijs te onthouden? Ik sta er nog steeds 100% achter dat ik deze discussie aanzwengel, en gezien de honderden reacties op mijn posts en de duizenden die de petities “open scholen zonder voorwaarden” ondertekenen ben ik niet de enige die zich zorgen maakt.

Het lezen van maatregelen.

De vraag of er voldoende redenen zijn om kinderen te onderwerpen aan medisch onderzoek naar het voorkomen van Covid-19 deeltjes in hun neuskeelholte ga ik verbinden met de opmerking dat ik niet goed zou kunnen lezen. Daarom heb ik de tekst van het RIVM erbij gepakt en heb me de vraag gesteld of ik het niet goed gelezen heb of dat demissionair president Rutte niet goed kan lezen. Of dat de tekst misschien wel polyinterpretabel is. De tekst op de site van de RIVM leg ik dan naast de woorden zoals Rutte die uitgesproken heeft op 2 februari en naast de tekst die Jaap van Dissel bij de toelichting voor de Tweede Kamer commissie op donderdag 4 februari uitsprak bij zijn diapresentatie.

Dat ik dit zo doe heeft er zeker ook mee te maken dat ik het als een onderdeel van de crisis wil beschrijven dat er een failliet is ingebouwd in de corona maatregelen. De regering is voor het verminderen van de druk op de gezondheidzorg van de COVID-19 epidemie afhankelijk van de manier waarop de bevolking de maatregelen uitvoert, met een mooi woord: de compliance.  Maar er zijn zoveel maatregelen die op zoveel manieren kunnen worden uitgelegd. Maatregelen die ook nog voortdurend veranderen in de tijd en plaatselijk anders gehandhaafd: het is weinig waarschijnlijk dat dit leidt tot een consistent en stevig fundament onder de epidemie bestrijding. Veel maatregelen zijn tegennatuurlijk en gaan voorspelbaar slechter opgevolgd worden om dat dit niet een epidemie is van een paar weekjes, maar an nu  al bijna een jaar.  De hopeloze strijd onder de titel “ samen krijgen we Corona eronder” 

Wat staat er op dit moment op de RIVMsite? 

Quarantaine

Onderwijspersoneel en leerlingen die in nauw contact zijn geweest met iemand die besmet is met het coronavirus gaan 5 dagen in quarantaine. Na deze 5 dagen kunnen zij zich laten testen. Dit is vrijwillig. Personeel of leerlingen die zich niet laten testen moeten nog 5 dagen langer in quarantaine blijven. Dit is in lijn is met het quarantainebeleid dat per december al geldt. Scholen geven in de periode van quarantaine zoveel mogelijk onderwijs op afstand.

Wat zei Rutte?

“Uit onderzoek van het OMT blijkt dat kinderen individueel minder bijdragen aan het verspreiden van het virus dan volwassene en dat geldt ook voor de Britse variant Ook hebben we gezien dat toen de scholen en kinderdagverblijven nog open waren, dat het aantal besmette leraren en pedagogisch medewerkers klein was. Meestal krijgen volwassenen het virus van andere volwassenen en niet van kinderen.  Om de risico in de klas voor leraren zo klein mogelijk te maken verbinden we aan openstelling een paar strikte voorwaarden. Bijvoorbeeld dat bij 1 positieve test van een kind de hele klas of groep inclusief de leraar in quarantaine gaat en zich op dag 5 laat testen. Dat is ingrijpend maar zo’n slot op de deur is echt nodig Deze voorwaarde gaan we met meer en intensiever testen, ook met sneltesten en samen met een aangescherpt bron en contact onderzoek vormgeven. Zo kunnen het primair onderzoek en de kinderopvang op een verantwoorde manier weer open. Voor kinderen, voor leraren en voor pedagogisch medewerkers.”  

En verder op bij de vraag, waar er ook veel maatschappelijke belangen zijn, waarom dat   het gezondheidsaspect op 1 blijft staan”  

De strategie is erop gericht om er voor te zorgen dat dat het coronavirus geen grote schade kan toebrengen, het brengt schade toe maar dat we de schade kunnen beheersen voor mensen die wat ouder zijn en mensen met een kwetsbare gezondheid en je probeert de zorg ook zoveel mogelijk overeind te houden en we hebben nu eenmaal in heel Europa en de hele wereld beperkingen in de zorg, je hebt maar zoveel mensen opgeleid die aan het werk kunnen en die doen op dit moment het uiterste”.  

En later nog eens: 

We denken dat het kan omdat bij de scholen …we hadden natuurlijk de opening al willen hebben eigenlijk direct na de kerst en we kijken nog naar een specifiek een ding en dat is het Britse virus en wat dat doet met bij de kinderen. Er waren ook berichten dat het zou leidend tot meer besmettelijkheid onder kinderen en dat blijkt dus heel erg mee te vallen en verder wisten we al dat het aantal gevallen van besmetting op de basisscholen en bij kinderopvang beperkt zijn. We denken dat het verstandig kan, uiteindelijk zegt het OMT: alles wegend kan dat, maar dan moet je wel een aantal strikte voorwaarden nemen. Dus we nemen een reeks randvoorwaarden dus als bijvoorbeeld een kindje het blijkt te hebben dan blijft de hele klas in inclusief de leraar thuis en  na 5 dagen testen  en alle  andere dingen,  dat protocol  is morgen beschikbaar voor alle scholen  …

Wat zei Jaap van Dissel?  Zie ook afbeelding 

https://www.tweedekamer.nl/kamerleden-en-commissies/commissies/volksgezondheid-welzijn-en-sport/thema-coronavirus

Het meest interessante in de bolletjes grafiek die aangeeft waar de meeste besmettingen plaats vinden en wie nu eigenlijk wie besmet. 

Jaap van Dissel: 

….. te zien dat ouders vaker hun kinderen besmetten, dat zijn de horizontale lijnen, dan de kinderen de ouders. Er is natuurlijk wel een effect te zien van de school sluiting dat kunt u zien door de twee blauwe gedeeltes te vergelijken in de grafieken maar het feit blijft dat de bollen van kinderdagverblijf en primair onder wijs aanzienlijk kleiner zijn dan de overige bollen (Ik zie dat overigens persoonlijk  niet!  misschien met een vergrootglas? )

 ..en nu zult  u zeggen: deze   gegevens zijn van voor van de Britse variant  maar uit gegevens uit Denemarken en Engeland waar soortgelijke analyse  worden gedaan  dat de overdracht wat gemakkelijker lijkt plaats te vinden , de mutant is waarschijnlijk besmettelijker,  dat zou zich in de toekomst dan uit en in wat grotere bollen  maar wat we tegelijkertijd zien uit al die gegevens  dat de verhouding tussen kinderen en ouderen   daar niet wezenlijk door wordt beïnvloed dus ook daar geldt dat  kinderen besmet kunnen worden, dat  kinderen  klachten kunnen krijgen die overigens voor de  duidelijkheid  in het algemeen minder zijn  dan  bij de ouderen, dat geldt ook voor de Britse variant    

…En dan is natuurlijk de tweede vraag: zijn de leraren speciaal at risk  en dat kunnen we alleen   laten zien met wat we tot nu toe verzameld hebben  en dat ziet u eigenlijk  op deze grafieken weer gegeven, dit geeft per week per doel groep , medewerkers kinderdagverblijven leraren van de lagere en middelbare school maar bijvoorbeeld ook zorgverleners, in ziekenhuizen  en verpleeghuizen , contact beroepen zoals kappers.

 U ziet voor een aantal groepen weer gegeven het aantal testen dat wordt gedaan  en de rode lijn geeft het percentage aan dat positief is bevonden   en wat uit deze grafiek in ieder geval  volgt  is dat  nu toe de leraren en ook de begeleiders in  het kinderdagverblijf zeker niet hoger scoorden  ten opzichte van andere beroepen en sterker nog, in het algemeen  zitten ze er wat onder  maar je ziet dat  brandweer en politie hoger scoren en zeker   de medewerkers uit verpleeg en ziekenhuizen.

Evaluatie

In de RIVM site staat onderwijs personeel en kinderen die in nauw contact zijn geweest. Nu is op de eerste plaats de vraag wat dat inhoud. 

Hoe lang moet je met een asymptomatisch kind in contact zijn geweest, om besmet te worden met een hoeveelheid virus die bij jou ook leidt tot een COVID-19 infectie?  (ik ga er tenminste van uit dat ouders een duidelijk  ziek kind thuis houden, dat is regel nummer 1 bij een epidemie ) 

Uit onderzoek in families en tussen partners blijkt dat ook bij het zeker veel intensievere contact in een gezinssituatie de overdracht beperkt is.  Waarom moet je een hele klas  inclusief een “leraar op 1,5 meter”naar huis sturen  als het contact voornamelijk bestaat uit kijken en praten op afstand, in een goed geventileerde ruimte met een goede luchtvochtigheid? 

Maar erger nog,  er zijn door van  Dissel eerder ook diverse keren statistieken  gepresenteerd dat besmettingen bij kindereen veelal niet op school maar juist rondom school plaats vinden. Daaruit volgt voor mij (ouders niet boos worden op mij) dat je bij 1 besmetting  als je geen risico wilt nemen, de hele  school beter naar huis kan sturen. 

Nogmaals, als je geen risico wilt nemen…….

Over risico zegt Rutte, gesouffleerd door het OMT,  dat het aanvaardbaar is om het primaire onderwijs weer open te doen.  Aanvaardbaar denk ik dan tov de kans op uit breiding van de epidemie volgens het model : meer positieve PCR geeft meer ziekenhuis opnames geeft meer ic bezetting geeft meer doden.  Zeker als je de factor basisschool bekijkt in het totale plaatje van herleide besmettingen: dan zie je dat basisscholen als bron in het niet vallen bij bronnen als bezoek thuis, werk en natuurlijk de verpleging en verzorging. 

Aanvaardbaar risico dan, vanwege de leerkrachten?  Ook daar is van Dissel duidelijk over. Ja, je kan besmet worden maar de kans is buitenschools voor een leerkracht groter dan binnen school. En het Britse virus dat enkele dagen geleden nog de  verantwoording was van de lockdown en de avondklok, wordt nu even makkelijk beschreven al niet echt bedreigend, ten slotte moet de openstelling  van de scholen wel goed verdedigbaar zijn. Het R getal, wat gepresenteerd wordt alsof het  de buiten temperatuur betreft , zoals die door u en mij ook te controleren  is, is doodgewoon  misleidend als er niet bij uit gelegd wordt hoe het r getal  berekend is. Het   varieert  met de dag en nu kennelijk ook met de populatie.  Moet ik nu concluderen dat de het R getal op scholengemeenschap lager is dan voor de rest van de  samenleving?  

En dan de aan kondigde aanscherping via het testen zelf.  Als je een hele klas gezonde kinderen na 5 dagen gaat testen, hoe groot is dat de kans dat je door een vals positieve test  wederom de klas maar weer naar huis stuurt?  En zei in een eerder perconferentie de miniser president niet letterlijk Testen als je geen klachten hebt heeft geen zin?   

Niet onbelangrijk, voor het onderwijs geldt hetzelfde als voor de zorg. De ernst van de corona crisis wordt mede bepaald door het gebrek aan personeel.  De efficiencyslag van de gezondheidszorg in de 3 kabinetten Rutte kost ons nu handen vol geld en die afslanking van beddenpotentieel is de reden waarom we nu de druk niet aan kunnen en allemaal thuiszitten.  En overeenkomstig: dat er nauwelijks vervanging bij ziekte te vinden is op school is al jaren bekend. Nu wordt corona als probleem opgevoerd, maar het werkelijke probleem  is  het aantrekkelijk maken van het leraren vak.  

Corona legt een loep op de samenleving. Door gebrek aan investering in onderwijspersoneel zou de zorg voor onze jongsten onderuit kunnen gaan, net zoals de zorg voor de oudsten in de  Verpleeg en verzorgingshuizen nu onderuit gaat, de sector waar 15.000  vacatures waren toen we de crisis in gingen.  

Samengevat misschien reageerde ik wat te emotioneel maar dat is juist omdat ik het niet begrijp. Het Britse virus maakt het probleem niet erger, kinderen worden niet of nauwelijks ziek, de besmetting is voornamelijk horizontaal in de leeftijdsgroep en niet verticaal naar andere leeftijdsgroepen en zo ook niet naar de leerkracht, de bijdrage aan de hele corona epidemie is verwaarloosbaar tov andere bronnen. Maar het lijken wel gevangen die na vrijlating meten weer op de beklaagde bank moeten gaan zitten. En dan eerst even door de test straat natuurlijk. Het testen van een gezond kind wat Rutte eerder als onzinnig bestempelde. Testen testen testen. Een volslagen dubieus gebruik van PCR op niet zieke kinderen, mijns inziens is er geen legitimatie voor lichamelijk invasief onderzoek. Omdat er geen rechtstreeks belang is voor het kind en ook omdat niet duidelijk is daarmee een substantiële bijdrage wordt geleverd aan de bestrijding van de epidemie. Er is dus  geen medische verantwoording of noodzaak: deze handeling is dus klachtwaardig. 

Maar wie niet getest wil worden hoeft dat echt niet, schrijft het RIVM. Nee, die mag nog 5 dagen thuis extra achterstand op lopen.  Ziek makend.  Wie het “klassen naar huis en testen na 5 dagen” kan uitleggen: graag. Niet alleen aan mij overigens, denk ik als ik de reacties lees.

      

Ik wil nog iets schrijven over het patroon. We gaan iets opengooien maar tegelijk schieten we in een kramp om een epidemie te beheersen. Als tu blieft, Koningin Corona, mogen we dan dit proberen, maar echt, we blijven gehoorzaam. Verontschuldigen bij voorbaat. Dit is geen regeren maar geregeerd worden. Door angst. 

De regering blijft maar kijken naar het OMT: dat is outbrake management.  Maar wat we nodig hebben is epidemie management. Het OMT  heeft haar werk gedaan, een krachtdadige poging om een ramp van grote omvang te voorkomen.  Blij dat er een OMT is, voor Mers  voor SARS  voor Ebola,  voor polio .  Maar niet na 11 maanden voor COVID-19. Voor COVID-19 is het tijd voor een EMT. Een Epidemie Management Team.  

En het allerberoerdste vind ik nog wel dat wederom alle nadruk gelegd wordt op restrictieve preventie, ipv. op een positieve preventie via onze eigen weerstand, via life style. Gecombineerd met vroegbehandeling, waar Nederland een taboe op rust, is dat de insteek die nu al verlichting in de zorg zal geven en dat veel eerder dan de vaccinatiecampagne. En voor kinderen: niets gezonder dan school en vriendjes en vriendinnetjes. 

 

Voor een benadering die daar meer aandacht voor vraagt: 

www.corona-ontkroond.nl 

 

Michael Smulders, 6 febr  2021