Alle eerdere blogs

12. mrt, 2021

 

Naast de vele instemmende reacties op mijn posts over het open van de basisschool onder voorwaarden heb ik ook onverholen kritiek gehad. Over of er iets met mij aan de hand is, omdat ik het integriteitsvraagstuk aan de orde stel, en over dat  ik het niet goed gelezen heb. Ik wil daar in het bijgaande op reageren, en ga inhoudelijk op maatregelen in. Over hoe de ene dag de Britse variant de rechtvaardiging is van de avondklok, en de andere dag zo weinig belangrijk dat leerkrachten zich geen zorgen hoeven te maken. Maar heb het ook over grensoverschrijdend gedrag, en over het ingebouwde failliet van maatregelen en over het patroon van reageren in plaats van regeren, van immobiliseren ipv innoveren. 

De zaken die ik wil benoemen zijn, dat mij geschreven is dat, uit de manier waarop ik reageer, kan worden afgeleid dat er mogelijk iets met mij aan de hand is. Voorts dat ik de maatregelen niet goed lees en tenslotte benoem ik het ingebouwde faillissement van de maatregelen, de hopeloze strijd onder de naam “Samen krijgen we Corona eronder”

Om op het eerste in te gaan: is er sprake van een emotionele reactie?  En het antwoord de op is: Ja!  Dat is onder andere ook af te leiden aan het tijdstip: ik heb reeds tijdens de persconferentie op dinsdagavond 2 februari gereageerd. De vraag is of een reactie verwerpelijk is omdat hij emotioneel is of dat je moet kijken naar de inhoud van de reactie. De reden waarom dat ik zo emotioneel was heeft ermee te maken dat ik gehoopt had dat Rutte deze maatregelen niet zou afkondigen, dit op basis van de gegevens die mij ter beschikking staan. Deze gegevens maken het voor mij onbegrijpelijk dat er op deze manier gesproken wordt over de gang van zaken bij het weer openstellen van de basisscholen. Deze gegevens betreffende besmettelijkheid en besmettingsweg, ook van het Britse virus, komen later uitgebreid aan bod. 

Er is mij geschreven dat er mogelijk met mij iets persoonlijk aan de hand is omdat ik lichamelijke integriteit van kinderen naar voren schuif in de discussie. Dat heeft niets te maken met mij persoonlijk maar het wordt zeker wel gekleurd door mijn ervaringen als huisarts. Als je je daar als arts voor open stelt word je getroffen door het gegeven dat heel veel van je patiënten in meer of mindere mate te maken hebben gehad met grensoverschrijdend gedrag. Dat wordt in de statistieken voor de algemene bevolking bijvoorbeeld weergegeven als ongeveer 16% als je het hebt over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het laatste daarover is zeker nog niet gezegd: kijk naar #metoo, het misbruik in de kerk en bij sport, en naar de recent opgelaaide discussie in Frankrijk over incest. 

Wat u daar nog bij op kan tellen is dat het mij ook duidelijk geworden is dat ook bij goed bedoelde ingrepen door artsen mensen vaak behoorlijk getraumatiseerd kunnen worden. Artsen gaan vaak beroepshalve noodzakelijk over grenzen. Maar artsen hebben daar geen recht op. Virologen en epidemiologen hebben daar al helemaal geen recht op. En als artsen dat doen, moeten ze dat kunnen motiveren. En daar gaat het nu om. Ik betwijfel of er voldoende redenen zijn om een watten staaf in de neus van een kind te steken tot diep in de neuskeelholte als onderdeel van een plan om het weer openstellen van basisscholen mogelijk te maken. En ja, zoals aan mij terecht geschreven is, daarbij is de reactie van ouders in de begeleiding van het kind belangrijk en ja, voeg ik daaraan toe daar, hebben ouders de taak om hun kinderen te begeleiden en ja, daarbij zullen ze de afweging maken hoe ze de integriteit van hun kinderen kunnen bewaken.  Ze zullen dan, en dat is niet makkelijk, moeten afwegen wat het belang is van de volksgezondheid en het belang van de gezondheid van hun kind, net zoals ze dat moeten doen bij vaccinaties. Er wordt in dit opzicht nogal wat gevraagd van ouders, die voorzien worden van zo soms beperkte maar veelal tegenstrijdige informatie. En dat “meewerken aan testen” ook nog moet worden   afgewogen ten opzichte van 5 dagen langer je kinderen fysiek onderwijs te onthouden? Ik sta er nog steeds 100% achter dat ik deze discussie aanzwengel, en gezien de honderden reacties op mijn posts en de duizenden die de petities “open scholen zonder voorwaarden” ondertekenen ben ik niet de enige die zich zorgen maakt.

Het lezen van maatregelen.

De vraag of er voldoende redenen zijn om kinderen te onderwerpen aan medisch onderzoek naar het voorkomen van Covid-19 deeltjes in hun neuskeelholte ga ik verbinden met de opmerking dat ik niet goed zou kunnen lezen. Daarom heb ik de tekst van het RIVM erbij gepakt en heb me de vraag gesteld of ik het niet goed gelezen heb of dat demissionair president Rutte niet goed kan lezen. Of dat de tekst misschien wel polyinterpretabel is. De tekst op de site van de RIVM leg ik dan naast de woorden zoals Rutte die uitgesproken heeft op 2 februari en naast de tekst die Jaap van Dissel bij de toelichting voor de Tweede Kamer commissie op donderdag 4 februari uitsprak bij zijn diapresentatie.

Dat ik dit zo doe heeft er zeker ook mee te maken dat ik het als een onderdeel van de crisis wil beschrijven dat er een failliet is ingebouwd in de corona maatregelen. De regering is voor het verminderen van de druk op de gezondheidzorg van de COVID-19 epidemie afhankelijk van de manier waarop de bevolking de maatregelen uitvoert, met een mooi woord: de compliance.  Maar er zijn zoveel maatregelen die op zoveel manieren kunnen worden uitgelegd. Maatregelen die ook nog voortdurend veranderen in de tijd en plaatselijk anders gehandhaafd: het is weinig waarschijnlijk dat dit leidt tot een consistent en stevig fundament onder de epidemie bestrijding. Veel maatregelen zijn tegennatuurlijk en gaan voorspelbaar slechter opgevolgd worden om dat dit niet een epidemie is van een paar weekjes, maar an nu  al bijna een jaar.  De hopeloze strijd onder de titel “ samen krijgen we Corona eronder” 

Wat staat er op dit moment op de RIVMsite? 

Quarantaine

Onderwijspersoneel en leerlingen die in nauw contact zijn geweest met iemand die besmet is met het coronavirus gaan 5 dagen in quarantaine. Na deze 5 dagen kunnen zij zich laten testen. Dit is vrijwillig. Personeel of leerlingen die zich niet laten testen moeten nog 5 dagen langer in quarantaine blijven. Dit is in lijn is met het quarantainebeleid dat per december al geldt. Scholen geven in de periode van quarantaine zoveel mogelijk onderwijs op afstand.

Wat zei Rutte?

“Uit onderzoek van het OMT blijkt dat kinderen individueel minder bijdragen aan het verspreiden van het virus dan volwassene en dat geldt ook voor de Britse variant Ook hebben we gezien dat toen de scholen en kinderdagverblijven nog open waren, dat het aantal besmette leraren en pedagogisch medewerkers klein was. Meestal krijgen volwassenen het virus van andere volwassenen en niet van kinderen.  Om de risico in de klas voor leraren zo klein mogelijk te maken verbinden we aan openstelling een paar strikte voorwaarden. Bijvoorbeeld dat bij 1 positieve test van een kind de hele klas of groep inclusief de leraar in quarantaine gaat en zich op dag 5 laat testen. Dat is ingrijpend maar zo’n slot op de deur is echt nodig Deze voorwaarde gaan we met meer en intensiever testen, ook met sneltesten en samen met een aangescherpt bron en contact onderzoek vormgeven. Zo kunnen het primair onderzoek en de kinderopvang op een verantwoorde manier weer open. Voor kinderen, voor leraren en voor pedagogisch medewerkers.”  

En verder op bij de vraag, waar er ook veel maatschappelijke belangen zijn, waarom dat   het gezondheidsaspect op 1 blijft staan”  

De strategie is erop gericht om er voor te zorgen dat dat het coronavirus geen grote schade kan toebrengen, het brengt schade toe maar dat we de schade kunnen beheersen voor mensen die wat ouder zijn en mensen met een kwetsbare gezondheid en je probeert de zorg ook zoveel mogelijk overeind te houden en we hebben nu eenmaal in heel Europa en de hele wereld beperkingen in de zorg, je hebt maar zoveel mensen opgeleid die aan het werk kunnen en die doen op dit moment het uiterste”.  

En later nog eens: 

We denken dat het kan omdat bij de scholen …we hadden natuurlijk de opening al willen hebben eigenlijk direct na de kerst en we kijken nog naar een specifiek een ding en dat is het Britse virus en wat dat doet met bij de kinderen. Er waren ook berichten dat het zou leidend tot meer besmettelijkheid onder kinderen en dat blijkt dus heel erg mee te vallen en verder wisten we al dat het aantal gevallen van besmetting op de basisscholen en bij kinderopvang beperkt zijn. We denken dat het verstandig kan, uiteindelijk zegt het OMT: alles wegend kan dat, maar dan moet je wel een aantal strikte voorwaarden nemen. Dus we nemen een reeks randvoorwaarden dus als bijvoorbeeld een kindje het blijkt te hebben dan blijft de hele klas in inclusief de leraar thuis en  na 5 dagen testen  en alle  andere dingen,  dat protocol  is morgen beschikbaar voor alle scholen  …

Wat zei Jaap van Dissel?  Zie ook afbeelding 

https://www.tweedekamer.nl/kamerleden-en-commissies/commissies/volksgezondheid-welzijn-en-sport/thema-coronavirus

Het meest interessante in de bolletjes grafiek die aangeeft waar de meeste besmettingen plaats vinden en wie nu eigenlijk wie besmet. 

Jaap van Dissel: 

….. te zien dat ouders vaker hun kinderen besmetten, dat zijn de horizontale lijnen, dan de kinderen de ouders. Er is natuurlijk wel een effect te zien van de school sluiting dat kunt u zien door de twee blauwe gedeeltes te vergelijken in de grafieken maar het feit blijft dat de bollen van kinderdagverblijf en primair onder wijs aanzienlijk kleiner zijn dan de overige bollen (Ik zie dat overigens persoonlijk  niet!  misschien met een vergrootglas? )

 ..en nu zult  u zeggen: deze   gegevens zijn van voor van de Britse variant  maar uit gegevens uit Denemarken en Engeland waar soortgelijke analyse  worden gedaan  dat de overdracht wat gemakkelijker lijkt plaats te vinden , de mutant is waarschijnlijk besmettelijker,  dat zou zich in de toekomst dan uit en in wat grotere bollen  maar wat we tegelijkertijd zien uit al die gegevens  dat de verhouding tussen kinderen en ouderen   daar niet wezenlijk door wordt beïnvloed dus ook daar geldt dat  kinderen besmet kunnen worden, dat  kinderen  klachten kunnen krijgen die overigens voor de  duidelijkheid  in het algemeen minder zijn  dan  bij de ouderen, dat geldt ook voor de Britse variant    

…En dan is natuurlijk de tweede vraag: zijn de leraren speciaal at risk  en dat kunnen we alleen   laten zien met wat we tot nu toe verzameld hebben  en dat ziet u eigenlijk  op deze grafieken weer gegeven, dit geeft per week per doel groep , medewerkers kinderdagverblijven leraren van de lagere en middelbare school maar bijvoorbeeld ook zorgverleners, in ziekenhuizen  en verpleeghuizen , contact beroepen zoals kappers.

 U ziet voor een aantal groepen weer gegeven het aantal testen dat wordt gedaan  en de rode lijn geeft het percentage aan dat positief is bevonden   en wat uit deze grafiek in ieder geval  volgt  is dat  nu toe de leraren en ook de begeleiders in  het kinderdagverblijf zeker niet hoger scoorden  ten opzichte van andere beroepen en sterker nog, in het algemeen  zitten ze er wat onder  maar je ziet dat  brandweer en politie hoger scoren en zeker   de medewerkers uit verpleeg en ziekenhuizen.

Evaluatie

In de RIVM site staat onderwijs personeel en kinderen die in nauw contact zijn geweest. Nu is op de eerste plaats de vraag wat dat inhoud. 

Hoe lang moet je met een asymptomatisch kind in contact zijn geweest, om besmet te worden met een hoeveelheid virus die bij jou ook leidt tot een COVID-19 infectie?  (ik ga er tenminste van uit dat ouders een duidelijk  ziek kind thuis houden, dat is regel nummer 1 bij een epidemie ) 

Uit onderzoek in families en tussen partners blijkt dat ook bij het zeker veel intensievere contact in een gezinssituatie de overdracht beperkt is.  Waarom moet je een hele klas  inclusief een “leraar op 1,5 meter”naar huis sturen  als het contact voornamelijk bestaat uit kijken en praten op afstand, in een goed geventileerde ruimte met een goede luchtvochtigheid? 

Maar erger nog,  er zijn door van  Dissel eerder ook diverse keren statistieken  gepresenteerd dat besmettingen bij kindereen veelal niet op school maar juist rondom school plaats vinden. Daaruit volgt voor mij (ouders niet boos worden op mij) dat je bij 1 besmetting  als je geen risico wilt nemen, de hele  school beter naar huis kan sturen. 

Nogmaals, als je geen risico wilt nemen…….

Over risico zegt Rutte, gesouffleerd door het OMT,  dat het aanvaardbaar is om het primaire onderwijs weer open te doen.  Aanvaardbaar denk ik dan tov de kans op uit breiding van de epidemie volgens het model : meer positieve PCR geeft meer ziekenhuis opnames geeft meer ic bezetting geeft meer doden.  Zeker als je de factor basisschool bekijkt in het totale plaatje van herleide besmettingen: dan zie je dat basisscholen als bron in het niet vallen bij bronnen als bezoek thuis, werk en natuurlijk de verpleging en verzorging. 

Aanvaardbaar risico dan, vanwege de leerkrachten?  Ook daar is van Dissel duidelijk over. Ja, je kan besmet worden maar de kans is buitenschools voor een leerkracht groter dan binnen school. En het Britse virus dat enkele dagen geleden nog de  verantwoording was van de lockdown en de avondklok, wordt nu even makkelijk beschreven al niet echt bedreigend, ten slotte moet de openstelling  van de scholen wel goed verdedigbaar zijn. Het R getal, wat gepresenteerd wordt alsof het  de buiten temperatuur betreft , zoals die door u en mij ook te controleren  is, is doodgewoon  misleidend als er niet bij uit gelegd wordt hoe het r getal  berekend is. Het   varieert  met de dag en nu kennelijk ook met de populatie.  Moet ik nu concluderen dat de het R getal op scholengemeenschap lager is dan voor de rest van de  samenleving?  

En dan de aan kondigde aanscherping via het testen zelf.  Als je een hele klas gezonde kinderen na 5 dagen gaat testen, hoe groot is dat de kans dat je door een vals positieve test  wederom de klas maar weer naar huis stuurt?  En zei in een eerder perconferentie de miniser president niet letterlijk Testen als je geen klachten hebt heeft geen zin?   

Niet onbelangrijk, voor het onderwijs geldt hetzelfde als voor de zorg. De ernst van de corona crisis wordt mede bepaald door het gebrek aan personeel.  De efficiencyslag van de gezondheidszorg in de 3 kabinetten Rutte kost ons nu handen vol geld en die afslanking van beddenpotentieel is de reden waarom we nu de druk niet aan kunnen en allemaal thuiszitten.  En overeenkomstig: dat er nauwelijks vervanging bij ziekte te vinden is op school is al jaren bekend. Nu wordt corona als probleem opgevoerd, maar het werkelijke probleem  is  het aantrekkelijk maken van het leraren vak.  

Corona legt een loep op de samenleving. Door gebrek aan investering in onderwijspersoneel zou de zorg voor onze jongsten onderuit kunnen gaan, net zoals de zorg voor de oudsten in de  Verpleeg en verzorgingshuizen nu onderuit gaat, de sector waar 15.000  vacatures waren toen we de crisis in gingen.  

Samengevat misschien reageerde ik wat te emotioneel maar dat is juist omdat ik het niet begrijp. Het Britse virus maakt het probleem niet erger, kinderen worden niet of nauwelijks ziek, de besmetting is voornamelijk horizontaal in de leeftijdsgroep en niet verticaal naar andere leeftijdsgroepen en zo ook niet naar de leerkracht, de bijdrage aan de hele corona epidemie is verwaarloosbaar tov andere bronnen. Maar het lijken wel gevangen die na vrijlating meten weer op de beklaagde bank moeten gaan zitten. En dan eerst even door de test straat natuurlijk. Het testen van een gezond kind wat Rutte eerder als onzinnig bestempelde. Testen testen testen. Een volslagen dubieus gebruik van PCR op niet zieke kinderen, mijns inziens is er geen legitimatie voor lichamelijk invasief onderzoek. Omdat er geen rechtstreeks belang is voor het kind en ook omdat niet duidelijk is daarmee een substantiële bijdrage wordt geleverd aan de bestrijding van de epidemie. Er is dus  geen medische verantwoording of noodzaak: deze handeling is dus klachtwaardig. 

Maar wie niet getest wil worden hoeft dat echt niet, schrijft het RIVM. Nee, die mag nog 5 dagen thuis extra achterstand op lopen.  Ziek makend.  Wie het “klassen naar huis en testen na 5 dagen” kan uitleggen: graag. Niet alleen aan mij overigens, denk ik als ik de reacties lees.

      

Ik wil nog iets schrijven over het patroon. We gaan iets opengooien maar tegelijk schieten we in een kramp om een epidemie te beheersen. Als tu blieft, Koningin Corona, mogen we dan dit proberen, maar echt, we blijven gehoorzaam. Verontschuldigen bij voorbaat. Dit is geen regeren maar geregeerd worden. Door angst. 

De regering blijft maar kijken naar het OMT: dat is outbrake management.  Maar wat we nodig hebben is epidemie management. Het OMT  heeft haar werk gedaan, een krachtdadige poging om een ramp van grote omvang te voorkomen.  Blij dat er een OMT is, voor Mers  voor SARS  voor Ebola,  voor polio .  Maar niet na 11 maanden voor COVID-19. Voor COVID-19 is het tijd voor een EMT. Een Epidemie Management Team.  

En het allerberoerdste vind ik nog wel dat wederom alle nadruk gelegd wordt op restrictieve preventie, ipv. op een positieve preventie via onze eigen weerstand, via life style. Gecombineerd met vroegbehandeling, waar Nederland een taboe op rust, is dat de insteek die nu al verlichting in de zorg zal geven en dat veel eerder dan de vaccinatiecampagne. En voor kinderen: niets gezonder dan school en vriendjes en vriendinnetjes. 

 

Voor een benadering die daar meer aandacht voor vraagt: 

www.corona-ontkroond.nl 

 

Michael Smulders, 6 febr  2021

 

1. feb, 2021

De Epidemedia houdt niet op.  Gepost: 20 12 20  (voor het begrip Epidemedia: blog wat bepaalt de Ernst van de coronacrisis)

Er is altijd wel weer slecht nieuws dat verspreid moet worden, en zo wordt de Coronacrisis al maar groter. Niet door het virus maar door onszelf.

Ik leg kort uit dat  mutatie er bij hoort, en verwijs onder naar een link naar een filmpje wat wel 9 minuten duurt. Het echte probleem van de mutaties is niet dat ons immuunsysteem het niet de baas kan, maar dat de  prik met mRNA tegen de Spike eiwit fractie van het virus ( ook wel Corona vaccin genoemd)  op termijn mogelijk minder werkt. Daarvoor verwijs in naar een 14 minuten durend filmpje, waar zeer leerzaam is over hoe verschillend ons immuunsysteem werkt bij een infectie en bij een vaccinatie.

Leven is celdeling, delen is  kans op foutjes, dit proces heet muteren. Het is vaker goed dan slecht nieuws heel simpel omdat iets wat  kwaad kan zelden in  nog kwaadaardiger verandert.

In dit artikel in Nature (https://www.nature.com/articles/d41586-020-02544-6) is dat allemaal wetenschappelijk beschreven, en ik beperk met tot een stukje  aan het  eind :

Despite the virus’s sluggish mutation rate, researchers have catalogued more than 12,000 mutations in SARS-CoV-2 genomes. But scientists can spot mutations faster than they can make sense of them. Many mutations will have no consequence for the virus’s ability to spread or cause disease, because they do not alter the shape of a protein, whereas those mutations that do change proteins are more likely to harm the virus than improve it

Dus weer heel veel ruimte in het nieuws voor iets waar je niets aan kan doen.

En dus geen aandacht voor wat je wel kan doen, je eigen afweer versterken met life style en als je te korten hebt, (wat in bepaalde bevolkingsgroepen vel voorkomt, en bij vitamine D zelfs bijbel veel Nederlanders) deze met supplementen wegwerken. 

In deze video link wordt het fenomeen muteren goed uit gelegd https://www.youtube.com/watch?v=s4x9R4nmRZg&ab_channel=NOSop3

 

In februari 2021, als de mRNA-COVID-19 Spike campagne ( ook wel Corona vaccinatie genoend) goed op gang is gekomen, legt Pierre Capel ( emeritus hoogleraar immunologie ) uit hoe ons afweer systeem virussen aanpakt, maar ook hoe de mRNA prik slechts een klein gedeelte van het virus ter herkenning aanbied ipv het hele virus,zoals dat gebeurd als je de ziekte doormaakt, en dat  de reden is dat de mRNA -COVID-19 Spike campagne (ook wel Corona vaccinatie genoemd) op termijn mogelijk niet beschermt. 

https://www.youtube.com/watch?v=aLbl6-nv1mc

De main steam media hebben daar dan juist weer  geen aandacht voor. 

Vandaar dit blog 

1. feb, 2021

Voor een Podcast over de media 

https://anchor.fm/michael-smulders/episodes/EPIDEMEDIA-eofgjo 

 

Blog: 

De NOS  (https://nos.nl/l/2361598) laat op 21 december beelden zien  van een helikopter die een IC patient naar Duitsland vervoerd. Het beeld vande  emmer die overloopt. Kijk even op:

https://allecijfers.nl/nieuws/statistieken-over-het-corona-virus-en-covid19/#Corona_opgenomen_personen

Daar zie je dat de IC bezetting weer langzaam doorgroeit naar 600 bedden, van de 1700 

In maart was het spannend. We hadden we na de efficiency-slag nog 1000 IC bedden van de 1700 over (situatie 2015) en de grafiek bleef maar stijgen.

Door een mega prestatie is die capaciteit weer in ere herstelt in de loop dit jaar voor zover dat kan, want je trekt niet zomaar een blik IC personeel open. En ja, het is passen en meten als de reguliere zorg ook een kans wil krijgen. 

"Nederlandse ziekenhuizen overvallen door nieuwe piek" , kopt de NOS.

De eerste de beste vlucht naar het buitenland wordt breed uitgemeten, alsof het water ons net voor de Kerst aan de lippen staat. 

Mijn zoontje was vroeger ook zeer geïmponeerd door helikopters.

Stop de Epidemedia!

 

1. feb, 2021

Is wat ik nu ga schrijven een beetje flauwe muggezifterij, of is het een voorbeeld van waarom het allemaal helemaal niet lukt met die epidemie bestijding?

https://www.rivm.nl/documenten/instructies-handenwassen

Iedere arts die ooit steriel heeft gestaan, zal onmiddellijk beamen wat ik hier schrijf. Voor de overige Nederlanders, hier is de uitleg. 

De procedure van handenwassen is goed beschreven, maar als je het zo als Co-assistent op de OK  deed als je "steriel" bij een operatie moest assisteren, kon je meteen weer naar huis.

Buiten de beschreven stappen hebben we ook nog stap nul en de eind stap. Die ontbreken in de uitleg van het RIVM zodat de verspreiding van het virus, als het eenmaal in jouw systeem zit, gegarandeerd is. 

Het gaat als volgt:

Eerst smeer je het virus van je besmette handen uit op de kraan en het zeeppompje. Daarna was je je handen als voorgeschreven. (Als je dat zoals de minister-president doet tot ze schraal zijn, dan zijn ze ook nog eens ontdaan van beschermingbiedende natuurlijke flora, maar dat terzijde).

Vervolgens pak je de kraan, die dus vol met virus zit, weer vast en draait die dicht.

Tot slot smeer je het virus, wat je weer op je handen hebt, op de handdoek voor je huisgenoten, en de rest gaan weer naar je neus die irritant jeukte toen je zo stond te ploeteren aan de aanrecht.

Waarom is onze regering toch zo teleurgesteld?  Iedereen die ooit instructies gegeven heeft, of handleidingen schreef, weet dat dit soms zinloos lijkt. Of mensen snappen het niet of ze voeren de helft uit. Dat is allemaal prima bij je nieuwe audio-apparatuur, en als daar geen geluid uit komt, lig ik daar niet wakker van. Wel van de storm van instructies van de overheid die ik iedereen anders zie toepassen. 

Dat we samen zo Corona eronder krijgen? Niet met deze " hoe verspreid ik het virus naar anderen terwijl ik toch 1,5 meter afstaand hield" instructie die u na kunt lezen op de RIVM site.

Allemaal weer leuk voor de fact-checkers jagend op mensen die het beleid ondermijnen, die dit lezen. Spendeer er eens een telefoontje naar de huisarts, de plaatselijke microbioloog en je specialist (die dit dus allemaal maar al te goed weten) en de overheid aan.

O ja, bijna vergeten, de oplossing. Dat corona-elleboog begroeten leer je als coassistent ook. Niet naar je collega's maar naar de kraan en de zeeppomp.

PS. Ik zie overigens vaak wel goede beschrijvingen waarbij de in de hygiëne het contact met de kraan en de pomp meegenomen zijn. Maar niet op de RIVM site dus. 

 

1. feb, 2021

Stuurt de Infection Fatality Rate de vaccinatie campagne aan? 

Zoals ik al eerder schreef, ga ik in de stortvloed van data steeds vaker kijken naar: waar komt het vandaan, maar ook:  stuurt de manier van data-vergaring onherroepelijk naar  bepaalde conclusies? Is het verrijkend omdat het richting geeft aan een oplossing of is het alleen maar versluierend? 

Een mooi voorbeeld is de IFR (Infection Fatality Rate). Eerst de begrippen:

Case Fatality Rate (CFR)

In de epidemiologie is een Case Fatality Rate (CFR) - ook wel case fatality risk of case-fatality ratio genoemd - het percentage sterfgevallen als gevolg van een bepaalde ziekte in vergelijking met het totale aantal mensen bij wie de ziekte gedurende een bepaalde periode is vastgesteld. Een CFR wordt conventioneel uitgedrukt als een percentage en vertegenwoordigt een maatstaf voor de ernst van de ziekte. CFR's worden het vaakst gebruikt voor ziekten met discrete, tijdelijk verloop , zoals uitbraken van acute infecties. Een CFR kan pas als definitief worden beschouwd als alle gevallen zijn opgelost (overleden of hersteld). De voorlopige CFR, bijvoorbeeld tijdens een uitbraak met een hoge dagelijkse toename en een lange oplossingstijd, zou aanzienlijk lager zijn dan de uiteindelijke CFR. (bron:Wikipedia)

Infection Fatality Rate (IFR)

Net als de Case Fatality Rate (CFR) , is de term Infection Fatality Rate  (IFR) ook van toepassing op uitbraken van infectieziekten, maar vertegenwoordigt het percentage sterfgevallen onder alle geïnfecteerde personen, inclusief alle asymptomatische en niet-gediagnosticeerde personen. Het is nauw verwant aan het CFR, maar probeert bovendien rekening te houden met onduidelijke infecties bij gezonde mensen. De IFR verschilt van de CFR doordat het bedoeld is om het sterftecijfer te schatten bij zowel zieke als gezonde geïnfecteerden: de gedetecteerde ziekte (gevallen) en degenen met een niet-gedetecteerde ziekte (asymptomatische en niet-geteste groep). (Individuen die geïnfecteerd zijn, maar geen symptomen vertonen, zouden "niet zichtbare", "stille" of "subklinische" infecties hebben en kunnen onbedoeld anderen infecteren.) Per definitie kan de IFR de CFR niet overschrijden, omdat de eerste asymptomatische gevallen toevoegt naar zijn noemer. (Bron:Wikipedia)

Meten is weten?

Alleszins aardig als je naar buiten gaat om eerst even  te kijken naar de thermometer, om in te schatten wat je aan moet trekken. Maar daarmee zijn we er niet, omdat de gevoelstemperatuur mede door andere variabelen bepaald wordt. Door de temperatuur en de windkracht samen in een formule te zetten, is beter in te schatten wat er nodig is om het aangenaam te kunnen verpozen in de buitenlucht. Nou is die temperatuur redelijk “objectief”, maar de wind is echt een “ variabele”. Wat er toe leidt dat mensen aan het eind van de dag met totaal andere visie op het weer zullen afsluiten. Daarom is het weer zo leuk. En een epidemie niet. 

 Ik heb al heel wat waarden voor de gevoelstemperatuur van de COVID-19 zien langskomen. 

Ook deze waarden worden uitgedrukt in de vorm van de uitkomst van een formule, en deze uitkomst wordt vervolgens een parameter waarop we gaan sturen, bijvoorbeeld de mate van lockdown down of de noodzaak om te vaccineren. 

Alleen: de input van de Coronagetallen is veel onvollediger en minder objectief dan de graden Celsius (wat dus ook al  niet alles zegt). En de formules hebben altijd een “delen  door” of  “vermenigvuldigen met”. Dus de term ....” rate” moet onmiddellijk alarmbellen doen rinkelen: het is geen graden Celsius verhaal, maar een wiskundig  product.  ( rate=verhouding) 

Dit ga ik uitwerken om uit te leggen hoe we via rekenarij kunnen onderbouwen dat vaccineren volkomen zinloos is of juist een “must”.

Het feit dat je een enorm variabiliteit hebt aan gepubliceerde IFR waarden geeft aan dat er steeds met andere getallen als uitgangsgegevens gewerkt wordt en uitspraken betrekking hebben op steeds andere populaties. 

Een en ander is goed uitgewerkt in “ rekenen aan Corona”:

https://esb.nu/blog/20061404/rekenen-aan-corona-8-risicos-van-corona-zijn-fors-afgenomen

De crux van het verhaal is natuurlijk de vraag of je goed in beeld hebt wie er besmet zijn. Als je weinig test,  zoals in het begin van de COVID epidemie, is de IFR  hoog. Het  extreme voorbeeld daar van is  de IC in maart 2020: toen daar 50% van de patiënten met een positieve  corona diagnose stierf daar was, als je het zo zou beredeneren, de IFR 50%. De voorspellende waarde voor de populatie is dan natuurlijk gering. Daarom wordt er in dat soort situatie liever gesproken van de CFR.

De IFR daalt  per definitie met het verloop van de  epidemie, omdat er steeds meer mensen getest worden, en er ook steeds meer asymptomatische mensen getest worden, en er percentueel steeds minder mensen overlijden.

Waarvoor de IFR initieel gebruikt wordt is om een inschatting te maken van de ernst van de situatie. Via rekenmodellen kun je inschatten hoe groot de druk op de ziekenhuizen zal worden en hoeveel mensen zullen overlijden. Dat zou dan een parameter kunnen zijn waarop je je beleid kan baseren. Het eerste reken model van van Imperial College London, geleid door Neil Ferguson, is het meest uit gesproken voorbeeld van hoe misleidend modellen kunnen zijn. Het voorspelde miljoenen doden en legde een wereldwijde basis voor paniek over COVID-19 die nooit meer echt weg is gegaan.

Onlangs gaf de WHO een overzicht:

“Infection fatality rates ranged from 0.00% to 1.63%, corrected values from 0.00% to 1.54%. Across 51 locations, the median COVID-19 infection fatality rate was 0.27% (corrected 0.23%): the rate was 0.09% in locations with COVID-19 population mortality rates less than the global average (< 118 deaths/million), 0.20% in locations with 118–500 COVID-19 deaths/million people and 0.57% in locations with > 500 COVID-19 deaths/million people.

(this WHO-published essay that analyzes data from 61 different studies)

 Ook het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  heeft de IFR geschat. Daarbij hebben we gekeken naar de totale oversterfte en naar het aantal mensen dat naar schatting besmet is met het virus. Daarvoor gebruiken we sterftegegevens van het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek  en gegevens uit onderzoeken van het RIVM (de Pienter Corona studie) en Sanquin naar het aantal mensen dat antistoffen tegen het virus in het bloed heeft. Op dit moment wordt de IFR geschat op ongeveer 1,3%. ( https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/ziekte)

De vaccinatie discussie: omdraaien van de methodiek. 

We weten min of meer  zeker hoeveel mensen en overleden zijn aan COVID-19. Door dat in de formule in te vullen kunnen we vervolgens schatten hoeveel mensen er dan besmet moeten zijn geweest. Daar is deze methodiek initieel niet voor bedoeld, en ik ga nu uitleggen hoe getallen die we verzamelen om een beeld te krijgen van en  situatie  via  formules  ons kunnen  aansturen in ons gedrag.  

Ik geef twee reken voorbeelden. Om de vaccinatie te ondersteunen dan wel  weg te stemmen. 

 Nederland 17.000.000 inwoners

 Eerste voorbeeld.

 RIVM: IFR =1,3 (zie boven)

Aantal Corona doden geschat op 11.000

In de formule gestopt : vermenigvuldigingsfactoren factor naar 100%: 100/1,3 = 76

Als je 11 duizend doden gerepresenteerd ziet in het getal 1,3 dan betekent dat voor de 17 miljoen Nederlanders: 76 x 11.000= 850.000 mensen zijn besmet geweest. 

Dat is  5 % van de  bevolking 

(Merk op: als je nu daarbij enkel het aantal geverifieerde corona doden (een lager ingangswaarde) neemt, wordt dat percentage nog lager).

 Tweede voorbeeld 

WHO rapport (zie hierboven): IFR: 0,23

Aantal Corona doden:11.000

Factor: 100/0,23= 435

Voor 17.000.000 Nederlanders  betekent dat 

435 x 11000 = 4,8 miljoen mensen die besmet zijn, dat is 28 % van de Nederlandse bevolking.

(Merk op: als nu uitgaat van de veronderstelling dat boven op die 11.000 een aantal  “niet als Corona gerelateerde doden”  moeten worden opgeteld, kom je op een nog hoger percentage mensen die al beschermd zijn omdat ze Corona hebben doorgemaakt).

 Wat zal de farmaceutische industrie nu hanteren?  Er is weinig fantasie voor nodig dat berekening 1,  slechts 5% van de  bevolking immuun, een stevige onderbouwing is van de noodzaak om liever  vandaag dan morgen te beginnen met de massale inenting van Nederland.

Dw RIVM berekening van de IFR is dus  een regelrechte steun aan de vaccinatie campagne. 

Zo zal het 2e rekenvoorbeeld koren op de molen zijn van de antivaxxers  die postuleren dat  op de eerste plaats we al halverwege de gewenste groepsimmuniteit  zijn, en ook nog eens daar aan toevoegen dat COVID-19 voor 98% onschuldig is. 

Analyse

 Op de eerste plaats is het maar zeer de vraag of je een IFR berekend op basis van een meting in een bepaalde populatie mag extrapoleren naar een andere populatie. 

Op de tweede plaats is het allerberoerdst dat we zeker weten dat de getallen die we invoeren in deze modellen onvolledig zijn, en dat de formules, omdat er vermenigvuldigingsfactoren inzitten, bij kleine ingangsverschillen grote uitkomstverschillen kunnen vertonen. 

Het RIVM maakt daarom gebruik van een aantal methodes. Daardoor zou de “werkelijkheid” beter benaderd worden. Maar elk van die methodes is gehandicapt doordat we geen idee hebben welke fouten er geslopen zijn in het verzamelen van gegevens en evengoed kunnen formules de uitkomsten grotesk vervormen. 

En op de derde plaats is het de vraag of je deze methodiek, die bedoeld is om een inschatting te maken van de ernst van een epidemie, mag gebruiken als een graadmeter voor groepsimmuniteit, en die vervolgens als argument voor of tegen vaccinatie. 

De  essentie van deze site is: we komen er alleen met een andere kijk.

 Bent u suf van deze rekenarij? Denkt u dat  uw overheid dit overziet ?

Of zou de overheid zich laten adviseren? Naar wie luistert zij? En welke belangen spelen er dan?

De kans om ziek te worden  of dood te gaan heeft u zelf deels in de hand, door te werken aan de  eigen weerstand. Ik zou niet wachten op het antwoord welke rekenkundige over een jaar gelijk blijkt te hebben gehad. Uw overheid doet dat wel voor u. 

Diezelfde overheid heeft tot nu toe geen belangstelling voor preventieve beschermende maatregelen als vitamine D en vroegtherapie met hydroxychloroquine en ivermectine. 

Het antwoord wat je krijgt wordt het meest bepaald door aan wie  je het vraagt.

De kijk van de overheid gaat nog steeds via het OMT. Daarin zitten simpel gezegd geen echte dokters. De druk op de overheid wordt nog steeds bepaald door 2 artsen die dagelijks gebeld worden door planners in die ziekenhuizen waar plaatselijk meer Corona patiënten aangeboden worden. En dat dan ‘s avonds in de media toelichten. 

 “Samen krijgen we Corona er onder” moet geen “Samen gaan we met Corona ten onder” worden.

 Alleen een integrale aanpak heeft kans van slagen.

Preventie via gezondheidsbevordering voor iedereen. Isolatie van besmettelijke mensen. Gerichte maatregelen tegen super spreading. Behandelen ter voorkoming van ziekenhuisopnames en IC  overbelasting. Repareren van de schade aangericht door de efficiëntieslag in de zorg. Gericht vaccineren. 

Een intelligente aanpak i.p.v. een intelligente lockdown.