Alle eerdere blogs

20. okt, 2021

Vaccineren tegen Covid-19, ja of nee? 

(nb dit overzicht is beknopt. Als u zich uitgebreider wilt informeren over met name ook alle achtergronden, lees dan https://www.prikkenjaofnee.nl van Daan de Wit)

 
 

 

Deel 1 Deze info is overgenomen van de KNVM site (Koninklijke vereniging voor microbiologie)

Deel 2 Mijn samenvatting met enige adviezen: is uitstel tot we meer weten een verstandig advies? 

Deel 3  Diverse links : Verwijzing naar  informatie van de RIVM site over schadelijke stoffen in de griepprik en kritische sites over vaccineren in het algemeen. Links om op de hoogte te blijven van de stand van zaken in Nederland

Deel 1

 Op de KNVM site is een mooi overzicht te vinden van de vaccins zoals die ontwikkeld worden en op termijn voor ons beschikbaar worden 

 https://www.knvm.org/vaccinologie/covid-19.

Er zijn ongetwijfeld onduidelijkheden en soms helpt de vraag en antwoord pagina op hun site https://www.knvm.org/vaccinologie/covid-19/q-a 

Hoe verloopt vaccinontwikkeling voor een virusziekte?

Vaccinontwikkeling is een stapsgewijs proces . De eerste stap is om een vaccin te ontwerpen. Volgens de klassieke methode gebeurt dit op basis van het hele virus, hetzij als levend verzwakt virus, hetzij na een behandeling om het virus te inactiveren.Een nieuwere methode is om alleen specifieke componenten van het virus te gebruiken. Deze worden gekozen op grond van alle beschikbare gegevens over het virus, het infectieproces en hoe het immuunsysteem bescherming opbouwt.

Waar richten vaccins tegen covid-19 zich op? Welke platforms worden gebruikt?

De vaccins die het verst in de ontwikkeling zijn gevorderd richten zich op een oppervlakte-eiwit van het virus, het spike eiwit. Dit eiwit speelt een sleutelrol bij het binnendringen van cellen van het menselijk lichaam. De gedachte hierachter is dat de vaccins ervoor zorgen dat antilichamen tegen dit spike eiwit worden aangemaakt, waarna deze antilichamen verhinderen dat het virus kan binnendringen in cellen. (Zie figuur ).

Het spike eiwit kan op verschillende manieren worden geproduceerd zonder dat er met infectieus virus hoeft te worden gewerkt. Hierdoor hoeven de productiefaciliteiten geen BSL-3 certificaat te hebben, waardoor ze veel goedkoper en sneller en veiliger opgezet kunnen worden. In defiguur hieronder worden de drie meest veelbelovende platformen beschreven:

 

Recombinante vector vaccins: Oxford / AstraZeneca(UK)  en  Janssen & Johnson & Johnson (USA) 

In recombinante vector vaccins wordt gebruik gemaakt van een dragervirus dat met behulp van DNA-technieken zo is aangepast dat het ongevaarlijk is (vaak door te zorgen dat het niet meer kan repliceren) (adenovirus). Het dragervirus bevat daarnaast de erfelijke informatie voor een eiwit van een ander virus, in dit geval SARS-CoV-2.Na de vaccinatie gaat het dragervirus een cel van het menselijk lichaam in. Hierdoor wordt het genetische materiaal van het spike eiwit in de cel gebracht, waar het vervolgens wordt afgelezen en het spike eiwit wordt aangemaakt.

Zie presentatie : https://www.nytimes.com/interactive/2020/health/johnson-johnson-covid-19-vaccine.html

Subunit eiwit vaccins: Novavax, Sanofi/ glaxosmithkline(GSK combi)

In tegenstelling tot geïnactiveerde vaccins die een heel virus bevatten, bestaan sub unit eiwit vaccins uit specifieke viruseiwitten. Om een goede immuunrespons te veroorzaken wordt er vaak een adjuvans toegevoegd.  

Een voorbeeld van een sub unit vaccin is het vaccin van Novavax, waar saponine aan toegevoegd is  

https://www.nytimes.com/interactive/2020/health/novavax-covid-19-vaccine.html

Een ander voorbeeld is dus Sanofi/ glaxosmithkline(GSK combi)

AS03 adjuvans van GSK dat eerder werd gebruikt in het Pandemrix griepvaccin.

 

( NB Pandemrix werd gebruikt bij de Mexicaanse griep. Wij betalen nu met zijn alle schadevergoeding (niet de farmaceut die dit op de markt bracht). https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/verklaring-voor-narcolepsie-na-griepvaccinatie.htm:

De Europese geneesmiddelenautoriteit EMA adviseerde in 2011 het vaccin niet langer te gebruiken bij personen jonger dan 20 jaar, tenzij er geen ander geschikt vaccin beschikbaar was en immunisatie nodig was

RNA/DNA-vaccins: Moderna,(USA), Biontech (DE) / Pfizer (USA) ,Curevac (DE )  

RNA- en DNA-vaccins bevatten alleen het genetische materiaal van het virus (identiek aan wat ook in het virus zelf aanwezig is). De vaccins die het verst in ontwikkeling zijn baseren zich op de RNA-techniek, terwijl de DNA-vaccins vooralsnog tegen veel problemen aanlopen. Door te vaccineren met dit RNA, coderend voor het spike-eiwit, wordt dit RNA opgenomen in de menselijke cellen. Dit RNA zorgt ervoor dat het spike eiwit aangemaakt wordt. Zie hier een heldere presentatie van de NYTimes over de werking van het RNA-vaccin van Moderna, en hier die van BioNTech/Pfizer.

Er worden 2 injecties aangeraden met enkel weken tussen poze. 

Geïnactiveerde/verzwakte vaccins (klassieke methoden: Valneva(FR) 

Ten slotte is een deel van de vaccins die momenteel in ontwikkeling zijn gebaseerd op de klassieke methoden. Hierbij bevat het vaccin het hele virus, hetzij als levend verzwakt virus, hetzij na een behandeling om het virus te inactiveren. Dit heeft als nadeel dat ze alleen in productiefaciliteiten worden gemaakt waaruit virussen niet kunnen ontsnappen (BSL-3). Hier bestaan er maar weinig van, en ze zijn zeer duur om op te zetten. Een voordeel is dat deze klassieke methoden al veel goedwerkende vaccins hebben opgeleverd waardoor het onwaarschijnlijker is dat er op een laat moment nog onverwachte complicaties optreden.

Zie hier een heldere presentatie van de NYTimes over de werking van het geïnactiveerde vaccin van Sinovac.

Trained immunity

Het idee achter ‘trained immunity’ is het immuunsysteem zo te activeren dat het beter zal reageren tegen andere virussen waartegen niet werd gevaccineerd. Momenteel vindt vanuit het UMC Utrecht en Radboudumc klinisch onderzoek plaats met het Bacillus Calmette-Guerin vaccin. Dit vaccin kan mogelijk ‘trained immunity’ induceren en daardoor mogelijk beschermen tegen daaropvolgende virusinfecties.  Dit BCG-vaccin werd vroeg in 1900 ontwikkeld ter bescherming tegen tuberculose. Inmiddels is het klinisch onderzoek afgerond. Hieruit blijkt dat BCG-vaccinatie niet bijdraagt aan een betere bescherming tegen covid-19.

NB

Dit is dus te lezen op de KNVM-site. De laatste opmerking is buitengewoon tendentieus, maar u moet dan de artikelen zelf lezen en onderzoek kunnen interpreteren. Feitelijk zegt het onderzoek alleen: BCG beschermd niet tegen de gekozen eindpunten bij mensen boven de 65. Maar die eindpunten zijn een versimpeling van het Corona crisis probleem: namelijk (ook onder de 65) zo ziek worden dat je (langdurig) in het ziekenhuis en langdurig) op de IC terecht komt en het onderzoek loopt nog, juist naar het effect op langduig ernstig ziek worden.  

 

 

Deel 2:  Is een advies mogelijk?  Is uitstellen een goed advies? 

 

Het lastige is dat de vraag: Moet ik me nou laten vaccineren een, bij uitstek, individueel probleem is waar geen algemeen antwoord op mogelijk is.

Je kunt beter een besluit nemen als je bovenstaande info begrijpt, maar de afweging is per persoon en per situatie verschillend.

 

Inmiddels is de vaccinatiecampagne op gang gekomen. Waar eerst het advies van de Raad van de Volksgezondheid was om de kwetsbare/ ouderen te vaccineren, kwam daar meteen een ander groep bij, werkers in de gezondheidszorg.  

Veel mensen in de gezondheidszorg hebben zich laten vaccineren, in dit geval terwijl ze bijvoorbeeld niet gekozen hadden voor de influenzaprik. De complexe situatie (kans om besmet te raken omdat je veel contacten hebt met ziek mensen, de kans om het dan door te geven, de kans om uit te vallen waar we toch al met onze handen in het haar zitten) geven dan de doorslag, niet zo zeer de individuele gezondheidsrisico’s. 

 Daarna komen er steeds meer mensen in aanmerking, en navenant stijgt ook de kritiek op de campagne. Een van de meest zinnige opmerkingen was de opmerking van een intensivist, dat we het snelste resultaat hebben als we de mensen vaccineren die het grootse risico hebben op ernstig ziek te worden. We weten wie dat zijn namelijk de dikke oudere mannen.  Dit is theoretisch juist maar praktisch, hoe selecteren we deze mensen, en ethisch, hoe verdedig je deze selectie?  

Ik ga hier nu verder niet op in, omdat dit een weliswaar zinnige maar o zo ingewikkelde discussie is waarbij heel veel factoren naar voren worden gebracht die een rol spelen bij het hele corona probleem, maar deze factoren zijn voor iedereen verschillend in weging, juist op basis van de specifieke situatie en gezondheidstoestand waarin iemand verkeerd. 

 

Een algemeen advies over “moet ik me laten vaccineren” is niet mogelijk. Misschien kan je een gericht advies geven als je de hele situatie overziet van de persoon in kwestie. 

 Nu kan het zijn dat die persoon kiest voor vaccinatie, en kan je dan de vaccinaties in een volgorde zetten. Maar hoe bepaal je de volgorde? 

Ook dat is hachelijk omdat het per persoon verschillend is, maar ik ben er nu zo vaak maar gevraagd dat ik het toch ga doen. 

 

Ik stel dan een lijst op in volgorde waarbij ik me baseer op deze criteria: 

*wat het breedst, dus wat werkt voor iedere vorm van COVID-19, ook na mutatie?    

* wat is het veiligst, wat doet de minste schade nu en in de toekomst?   

 Merk op de dat u moet doorlezen tot opties 5 en 6 om te komen bij de vaccinaties die nu gebruikt worden! 

 

 

 

Op 1: je eigen gezondheid, afweersysteem, weerstandsverhoging.

 

Op 2: trained immunity, (maar dat is nog in onderzoek) 

 

Op 3: Geïnactiveerde/verzwakte vaccins (klassieke methoden: Valneva(FR)  omdat dit de methode is waar we het meest ervaring hebben, maar die loopt in tijd  achter in de ontwikkeling tov  optie 4 t/m 6.  Omdat het hele virus gebruikt wordt heb je een grote kans dat het tegen alle varianten ook werkt; (er zijn meer overeenkomsten dan verschillen tussen de mutanten). Omdat je het hele virus gebruikt, leert het lichaam een veelvoud van eiwitten kennen.

 

Op 4: Subunit eiwitvaccins: Novavax, Sanofi/ GlaxoSmithKline(GSK combi) omdat deze methode lijkt op 3. Je biedt een deel aan van het virus (het spike eiwit) en zet het immuunsysteem aan het werk om het te herkennen. 

Probleem: als al het spike eiwit herkent het immuunsysteem de nieuwe vorm misschien niet meer .

Probleem: Er wordt expliciet gebruik gemaakt van adjuvans om het beter te laten werken; met name het preparaat van Sanofi/ GSK is dan dubieus omdat het adjuvans eerder in het Pandemrix vaccin voor de Mexicaanse griep is gebruikt en dit vaccin bewezen bijwerkingen  heeft op lange termijn( slaapziekte). (Overigens is het niet zeker welk onderdeel van het vaccin dit nu precies heeft veroorzaakt). 

Op 5

Recombinante vector vaccins: Oxford/ AstraZeneca(UK)  en  Janssen & Johnson & Johnson (USA) 

Probleem: 

Hier komen we op het terrein va de “nieuwe technologie”. Daar is beperkt ervaring mee in de oncologie. Er wordt gewerkt met het adenovirus als “transportmiddel” dat moet dan wel onschadelijk gemaakt worden waardoor resten van antimicrobiële middelen in het vaccin aanwezig kunnen zijn. 

 Op 6

RNA/DNA-vaccins: Moderna, (USA), Biontech (DE)/ Pfizer (USA) ,Curevac (DE ) 

Hier is helemaal geen ervaring mee.  Er is ook felle weerstand tegen.

De kritiekpunten zijn: Dit is helemaal geen vaccin, maar gentherapie. Er wordt niet zoals bij alle vaccinaties tot nu toe gebruikt gemaakt van het immuunsysteem volgens principe van het aanbieden van een potentieel gevaarlijke stof en we zetten het lichaam aan het werk door via het immuunsysteem ons voor te bereiden op de werkelijke vijand; nee, in dit geval brengen we mRNA aan in het lichaam. mRNA bevat een codering voor het spike eiwit. Met deze therapie dwingen we bepaalde cellen (APC, antigeen presenting cells) om te veranderen, zodat ze het spike eiwit aan de buiten kant van de cel zichtbaar maken. Het immuunsysteem wordt zo aangezet om in verweer te komen ten deze lichaamseigen cellen. Als nu het virus komt zijn we voorbereid.  Tegenstanders wijzen op de mogelijkheid dat mocht onverhoopt mRNA in andere cellen tot ontwikkeling komen, dat het afweersysteem toe een grotere aanval kan over gaan en dan ontstaat een auto-immuunziekte; ons immuunsysteem valt onze eigen cellen aan (naast virussen).  En voorts zeggen tegenstanders dat het te specifiek werkt, het mRNA codeert maar voor een bepaald spike eiwit en als er een nieuwe mutatie komt met een nieuw eiwit kan het zijn dat het immuunsysteem het niet herkent. Dan werkt het niet maar erger, het immuunsysteem staat “op het verkeerde been” en werkt juist slechter tegen deze nieuwe variant. Ten slotte is er een hele kleine kans dat dit mRNA zich in kruist in ongevaarlijke virussen, die dan gevaarlijk worden, met een nieuwe pandemie tot gevolg. Of dat het in ons DNA terecht komt in de celkern.  Deze laatste 2 problemen worden als een zeer theoretische mogelijkheden gezien en door voorstanders categorisch ontkent. Het probleem is hier de kansberekening. Als je 1000 kwetsbare mensen vaccineert met een hele kleine kans dat…  dan zal het wel niet gebeuren. Maar het probleem is dat we miljoenen zo niet miljarden mensen dit mRNA inspuiten, en hoe groot is een hele kleine kans vermenigvuldigd met 1 miljard? 

 

Er is wel toestemming voor de mRNA prikken door de autoriteiten die daarover gaan, maar dat is een voorlopige toestemming. Immers de laatste fase van onderzoek die nodig is voor toestemming loopt nog tot december 2023! Dus vaccineren met deze stoffen is dus een onderdeel van de experimentele fase.  Het publiek is daar niet van op de hoogte. Normaal krijgt u bij een medicatie en bijsluiter, maar die krijgt u nu niet. Deze vaccinatiecampagne overtreedt dus de regel van “informed consent”. In gewoon Nederlands: u geeft toestemming voor een behandeling nadat u voorgelicht bent. In dit geval bent u voorgelicht volgens de overheid, want op de tv is toch gezegd dat het goed onderzocht en veilig is? Maar is dit in juridische zin informed consent?

 

Moet ik me laten vaccineren met het mRNA vaccin?

 

 

Zoals ik al schreef, een advies daarover kan eigenlijk alleen als je de precieze situatie kent van een persoon. De overheid denkt daar anders over: die huldigt het standpunt dat zowat iedereen gevaccineerd moet worden tenzij er contra-indicaties zijn zoals aangegeven in de bijsluiter van de fabrikant. 

 (De Fabrikant overigens die bedongen heeft dat als er iet misgaat, deze niet aansprakelijk is. Wij zijn als Nederlanders met zijn aansprakelijk, mochten er claims komen dan betaalt u en ik daar via de belastingen aan mee. 

 

 

Grosso modo zijn er twee reden om te je te laten vaccineren. 

 1 je wilt bijdragen aan de groepsimmuniteit, en zodoende “Nederland van het slot” halen. Ook al is het voor jou persoonlijk niet zo belangrijk, als er voldoende (70%?) mensen gevaccineerd zijn, dan kan het virus niet zo makkelijk meer overspringen en dan beschermen we de niet gevaccineerden (soms kunnen mensen dus niet gevaccineerd worden omdat er contra-indicaties zijn, terwijl ze wel tot de kwetsbare groep horen).

De tweede reden is dat je kwetsbaar bent, dat je denkt dat het ziek worden van COVID-19 tot grote problemen gaat leiden (langdurig ziek zijn of zelfs overlijden).  In dat geval schat je dus het risico van ziek worden groter in dan het risico van de vaccinatie?  

 

Maar is er is ook nog een derde reden

3 De derde reden is een oneigenlijke. Je laat je vaccineren omdat je dan een vaccinatie paspoort krijgt. En dan kan en mag je weer van alles (zoals reizen) wat zonder vaccinatie niet kan. Op het moment dat ik dit schrijf is dat nog niet zo, maar het probleem is dat weliswaar Nederland tot nu toe zich terughoudend opgesteld heeft, maar dat geldt niet voor allerlei ander landen (  waar jij nu net heen wilde). 

 Zijn er ook redenen om je niet te laten vaccineren? 

1 Veiligheid     

Zie boven 

2 Bijwerkingen:

Biontech/Pfizer: pijn op de plek van de injectie (75%), hoofdpijn (39%), vermoeidheid (37%), spierpijn (25%), koorts (8%)

Moderna: pijn op de plek van de injectie (92%), moeheid (70%), hoofdpijn (65%), spierpijn (62%), pijn in de gewrichten (46%), rillingen(45%), misselijkheid en overgeven (23%) en dikke klieren (20%).

Maar terwijl ik dat schrijf, stoppen een aantal alnden tijdelijk met het Astra Zeneca vaccin van wege het optreden van problemen met de bloedstolling. Je kun het proberen bij te houden, maar de officiële  cijfers over bijwerkingen weten we pas na 31 dec 2013 wal de zogenaamde 4e fase van het onderzoek naar een vaccin is afgesloten. En dan te bedenken dat er ook medicijnen die wel al deze fases hadden doorlopen soms na jaren toch uit de markt worden gehaald…. 

3 Twijfel aan de effectiviteit  

Hierover zijn de meningen verdeeld. Dat komt omdat de meeste mensen niet heel ziek worden van corona en omdat je eerst goed moet weten wat je onder effect verstaat. Is dat het voorkomen van een verkoudheid of een keelpijn door het coronavirus? Dan scoor je al snel hoog en dat is wat fabrikanten van vaccins gedaan hebben. Als je daarentegen onder effect verstaat dat je wilt voorkomen dat mensen in het ziekenhuis belanden of dood gaan, is het effect veel kleiner. Dat heeft de fabrikant echter niet getest. Je voorkomt met het vaccin wel gevallen van corona, maar dat zijn vooral milde gevallen. Wat we wel weten is dat je 80-120 mensen moet vaccineren om 1 besmetting te voorkomen en 8.000-12.000 mensen moet inenten om 1 sterfgeval te voorkomen (aangenomen dat het vaccin inderdaad sterfte voorkomt, hetgeen dus niet onderzocht is). Verder is nog niet bekend hoe lang de eventuele bescherming duurt en of vaccinatie wel nodig is als je al corona gehad hebt. In het algemeen is bekend dat oudere mensen na vaccinatie vaak minder afweer opbouwen dan jongeren. Dat zou betekenen dat zij minder goed afweer opbouwen na vaccinatie. Daar staat dan weer tegenover dat jongeren meestal toch al niet heel ziek worden van het virus en ouderen soms wel.

4 de contra indicaties als op de bijsluiter vermeld,

5 de leeftijd (als een vaccin niet onderzocht is voor mensen onder de 18, is die groep per definitie dus uitgesloten.)

Als het gaat om de individuele afweging is het niet logisch om je te laten vaccineren als je jonger bent dan 50 jaar; immers de kans om ziek te worden en met name de kans om dood te gaan is verwaarloosbaar klein. 

Merkwaardig is dat de alleroudste van ons nauwelijks voorkomen in de geteste groep. Op grond daarvan zou je ook deze groep kunnen uitsluiten van een vaccinatie, maar dat gebeurt dus juist niet! Met name met deze groep is het vaccineren begonnen.

Het probleem is dat er nu een aantal gevallen beschreven zijn van mensen uit deze groep die kort na de vaccinatie overleden zijn. Het is niet helemaal onlogisch om de alleroudste en de aller kwetsbaarsten om deze reden dan ook NIET te vaccineren. Als je leven aan een zijden draad hangen, kan de vaccinatie fataal zijn. En boven dien: als de situatie zo is, wat was dan eigenlijk het doel van de vaccinatie? Levensverlenging? Niemand mag doodgaan?   

 

6 Ten slotte kan een reden zijn dat je de infectie doorgemaakt hebt en dus al immuun bent. 

Maar dat is dus niet het advies  wat nu algemeen geldend is 

Tot mijn grote verbazing vond in op de KNVM-site de volgende Q and A:

Q11. Ik ben eerder geïnfecteerd geweest met het coronavirus. Kan ik mij dan nog wel laten vaccineren? En is het zinvol om een vaccinatie te nemen?

Beantwoord op 07-01-2021
A: Uit data van de klinische studies van Moderna en BioNTech 
valt op te maken dat de vaccins veilig zijn voor personen die al covid-19 hebben gehad. Hoeveel meerwaarde vaccinatie heeft hangt van de situatie af.

Sommige personen maken na een natuurlijke infectie maar erg weinig antistoffen en T-cellen aan tegen het coronavirus en zijn hierdoor niet goed beschermd. Voor deze groep bieden de vaccins zekerheid van bescherming. Andere personen bouwden door de infectie al een solide immuniteit op. Voor deze groep heeft het vaccin waarschijnlijk minder meerwaarde.

Samengevat is het raadzaam om personen die al covid-19 doormaakten te vaccineren. Het vaccineren van deze groep biedt zekerheid van bescherming die bij een natuurlijke infectie ongewis is.

Dit gaat in tegen alle kennis van immunologie en vaccinaties die we hebben. Juist een door gemaakte infectie geeft de grootste kans op levenslange immuniteit dat weten we echt heel zeker, eenmaal de mazelen, nooit meer de mazelen), en van heel vaal vaccinaties weten we dat ze na verloop van tijd herhaald moet worden omdat ze juist geen levenslange immuniteit geven (daarom krijgt u een DTP-prik als u naar bepaalde landen afreist) 

 

 

Onbegrijpelijk. Natuurlijk kloppen de observaties als boven genoemd, maar gaat het KNVM u echt mij vertellen dat ze nu al weten dat dit experimenteel vaccin over 10 jaar nog steeds werkt?  Glazen bol? Misschien toch belangenverstrengeling met de farmaceutische industrie? Je zou er haast een complot denker door worden…..

 

 

Als je het nou allemaal niet meer weet,  is er nog een andere optie: uitstellen tot  er meer bekend is. 

Deel 3 

Algemene informatie van de RIVM site 

 https://www.rivm.nl/griep-griepprik/griepprik/veelgestelde-vragen-griepprik

Ik kom verhalen tegen over schadelijk stoffen in de griepprik? Antwoord:

Voordat een vaccin op de markt gebracht wordt, is het uitgebreid getest op veiligheid volgens strenge internationale eisen. De bestanddelen van het griepvaccin staan vermeld in de bijsluiter. Daarbij moet onderscheid gemaakt worden tussen 3 soorten bestanddelen: 

1) Werkzame delen: delen van de influenzavirussen waartegen bescherming wordt opgebouwd. Bij de in Nederland gebruikte griepvaccins zijn dat delen van geïnactiveerde (dode) influenzavirussen.

2) Hulpstoffen: stoffen die aan het vaccin worden toegevoegd zodat het beter werkt, stoffen die de houdbaarheid verlengen en stoffen die de toediening van het vaccin makkelijker maken. 

3) Reststoffen. Dit zijn de resten van stoffen die tijdens het productieproces van het vaccin zijn gebruikt. Na productie worden ze zoveel mogelijk uit het vaccin gehaald. Zeer kleine hoeveelheden kunnen nog achterblijven. Voorbeelden zijn antibiotica, kippenei-eiwitten en formaldehyde.

NB  er is een andere discussie mogelijk: hoort vaccineren eigenlijk wel thuis in de gezondheidszorg? Er zijn diverse sites waar zeer grote vraagtekens worden gezet bij vaccineren, en waarbij gewezen wordt op veel meer bijwerkingen en gevaren als waar het RIVM het over heeft.  Ik wil me in dit schrijven echter beperken tot de afweging die nu voorligt: moet ik meedoen als me een coronavaccin wordt aangeboden?   

Wie geïnteresseerd is een andere benadering: https://stichtingvaccinvrij.nl

Dat je goed geïnformeerd neemt helpt soms bij het nemen van een beslissing. Goed geïnformeerd betekent vaak meerder bronnen raadplegen. Ook is de pers doordrongen van het feit dat ze een rol spelen (dat hebben ze onder andere ook gedaan door de angstcampagne te onderhouden), maar ze kunnen je ook voorzien van goede info. Veel nieuws platforms geven dus overzichten. Het euvel is dat informatie soms achterhaald is. Daarom, als ik er dan toch een moet aanraden, een site waar de ontwikkelingen worden bijgehouden  https://www.nrc.nl/nieuws/2021/01/05/de-volgorde-de-privacy-en-de-bijwerkingen-van-het-vaccineren-a4026299  

Daarin vind je ook een schema in de tijd met welke instellingen welke groepen vaccineren , zodat u weet wanner u aan de beurt bent! 

 

 

 

 

12. mrt, 2021

 

Naast de vele instemmende reacties op mijn posts over het open van de basisschool onder voorwaarden heb ik ook onverholen kritiek gehad. Over of er iets met mij aan de hand is, omdat ik het integriteitsvraagstuk aan de orde stel, en over dat  ik het niet goed gelezen heb. Ik wil daar in het bijgaande op reageren, en ga inhoudelijk op maatregelen in. Over hoe de ene dag de Britse variant de rechtvaardiging is van de avondklok, en de andere dag zo weinig belangrijk dat leerkrachten zich geen zorgen hoeven te maken. Maar heb het ook over grensoverschrijdend gedrag, en over het ingebouwde failliet van maatregelen en over het patroon van reageren in plaats van regeren, van immobiliseren ipv innoveren. 

De zaken die ik wil benoemen zijn, dat mij geschreven is dat, uit de manier waarop ik reageer, kan worden afgeleid dat er mogelijk iets met mij aan de hand is. Voorts dat ik de maatregelen niet goed lees en tenslotte benoem ik het ingebouwde faillissement van de maatregelen, de hopeloze strijd onder de naam “Samen krijgen we Corona eronder”

Om op het eerste in te gaan: is er sprake van een emotionele reactie?  En het antwoord de op is: Ja!  Dat is onder andere ook af te leiden aan het tijdstip: ik heb reeds tijdens de persconferentie op dinsdagavond 2 februari gereageerd. De vraag is of een reactie verwerpelijk is omdat hij emotioneel is of dat je moet kijken naar de inhoud van de reactie. De reden waarom dat ik zo emotioneel was heeft ermee te maken dat ik gehoopt had dat Rutte deze maatregelen niet zou afkondigen, dit op basis van de gegevens die mij ter beschikking staan. Deze gegevens maken het voor mij onbegrijpelijk dat er op deze manier gesproken wordt over de gang van zaken bij het weer openstellen van de basisscholen. Deze gegevens betreffende besmettelijkheid en besmettingsweg, ook van het Britse virus, komen later uitgebreid aan bod. 

Er is mij geschreven dat er mogelijk met mij iets persoonlijk aan de hand is omdat ik lichamelijke integriteit van kinderen naar voren schuif in de discussie. Dat heeft niets te maken met mij persoonlijk maar het wordt zeker wel gekleurd door mijn ervaringen als huisarts. Als je je daar als arts voor open stelt word je getroffen door het gegeven dat heel veel van je patiënten in meer of mindere mate te maken hebben gehad met grensoverschrijdend gedrag. Dat wordt in de statistieken voor de algemene bevolking bijvoorbeeld weergegeven als ongeveer 16% als je het hebt over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het laatste daarover is zeker nog niet gezegd: kijk naar #metoo, het misbruik in de kerk en bij sport, en naar de recent opgelaaide discussie in Frankrijk over incest. 

Wat u daar nog bij op kan tellen is dat het mij ook duidelijk geworden is dat ook bij goed bedoelde ingrepen door artsen mensen vaak behoorlijk getraumatiseerd kunnen worden. Artsen gaan vaak beroepshalve noodzakelijk over grenzen. Maar artsen hebben daar geen recht op. Virologen en epidemiologen hebben daar al helemaal geen recht op. En als artsen dat doen, moeten ze dat kunnen motiveren. En daar gaat het nu om. Ik betwijfel of er voldoende redenen zijn om een watten staaf in de neus van een kind te steken tot diep in de neuskeelholte als onderdeel van een plan om het weer openstellen van basisscholen mogelijk te maken. En ja, zoals aan mij terecht geschreven is, daarbij is de reactie van ouders in de begeleiding van het kind belangrijk en ja, voeg ik daaraan toe daar, hebben ouders de taak om hun kinderen te begeleiden en ja, daarbij zullen ze de afweging maken hoe ze de integriteit van hun kinderen kunnen bewaken.  Ze zullen dan, en dat is niet makkelijk, moeten afwegen wat het belang is van de volksgezondheid en het belang van de gezondheid van hun kind, net zoals ze dat moeten doen bij vaccinaties. Er wordt in dit opzicht nogal wat gevraagd van ouders, die voorzien worden van zo soms beperkte maar veelal tegenstrijdige informatie. En dat “meewerken aan testen” ook nog moet worden   afgewogen ten opzichte van 5 dagen langer je kinderen fysiek onderwijs te onthouden? Ik sta er nog steeds 100% achter dat ik deze discussie aanzwengel, en gezien de honderden reacties op mijn posts en de duizenden die de petities “open scholen zonder voorwaarden” ondertekenen ben ik niet de enige die zich zorgen maakt.

Het lezen van maatregelen.

De vraag of er voldoende redenen zijn om kinderen te onderwerpen aan medisch onderzoek naar het voorkomen van Covid-19 deeltjes in hun neuskeelholte ga ik verbinden met de opmerking dat ik niet goed zou kunnen lezen. Daarom heb ik de tekst van het RIVM erbij gepakt en heb me de vraag gesteld of ik het niet goed gelezen heb of dat demissionair president Rutte niet goed kan lezen. Of dat de tekst misschien wel polyinterpretabel is. De tekst op de site van de RIVM leg ik dan naast de woorden zoals Rutte die uitgesproken heeft op 2 februari en naast de tekst die Jaap van Dissel bij de toelichting voor de Tweede Kamer commissie op donderdag 4 februari uitsprak bij zijn diapresentatie.

Dat ik dit zo doe heeft er zeker ook mee te maken dat ik het als een onderdeel van de crisis wil beschrijven dat er een failliet is ingebouwd in de corona maatregelen. De regering is voor het verminderen van de druk op de gezondheidzorg van de COVID-19 epidemie afhankelijk van de manier waarop de bevolking de maatregelen uitvoert, met een mooi woord: de compliance.  Maar er zijn zoveel maatregelen die op zoveel manieren kunnen worden uitgelegd. Maatregelen die ook nog voortdurend veranderen in de tijd en plaatselijk anders gehandhaafd: het is weinig waarschijnlijk dat dit leidt tot een consistent en stevig fundament onder de epidemie bestrijding. Veel maatregelen zijn tegennatuurlijk en gaan voorspelbaar slechter opgevolgd worden om dat dit niet een epidemie is van een paar weekjes, maar an nu  al bijna een jaar.  De hopeloze strijd onder de titel “ samen krijgen we Corona eronder” 

Wat staat er op dit moment op de RIVMsite? 

Quarantaine

Onderwijspersoneel en leerlingen die in nauw contact zijn geweest met iemand die besmet is met het coronavirus gaan 5 dagen in quarantaine. Na deze 5 dagen kunnen zij zich laten testen. Dit is vrijwillig. Personeel of leerlingen die zich niet laten testen moeten nog 5 dagen langer in quarantaine blijven. Dit is in lijn is met het quarantainebeleid dat per december al geldt. Scholen geven in de periode van quarantaine zoveel mogelijk onderwijs op afstand.

Wat zei Rutte?

“Uit onderzoek van het OMT blijkt dat kinderen individueel minder bijdragen aan het verspreiden van het virus dan volwassene en dat geldt ook voor de Britse variant Ook hebben we gezien dat toen de scholen en kinderdagverblijven nog open waren, dat het aantal besmette leraren en pedagogisch medewerkers klein was. Meestal krijgen volwassenen het virus van andere volwassenen en niet van kinderen.  Om de risico in de klas voor leraren zo klein mogelijk te maken verbinden we aan openstelling een paar strikte voorwaarden. Bijvoorbeeld dat bij 1 positieve test van een kind de hele klas of groep inclusief de leraar in quarantaine gaat en zich op dag 5 laat testen. Dat is ingrijpend maar zo’n slot op de deur is echt nodig Deze voorwaarde gaan we met meer en intensiever testen, ook met sneltesten en samen met een aangescherpt bron en contact onderzoek vormgeven. Zo kunnen het primair onderzoek en de kinderopvang op een verantwoorde manier weer open. Voor kinderen, voor leraren en voor pedagogisch medewerkers.”  

En verder op bij de vraag, waar er ook veel maatschappelijke belangen zijn, waarom dat   het gezondheidsaspect op 1 blijft staan”  

De strategie is erop gericht om er voor te zorgen dat dat het coronavirus geen grote schade kan toebrengen, het brengt schade toe maar dat we de schade kunnen beheersen voor mensen die wat ouder zijn en mensen met een kwetsbare gezondheid en je probeert de zorg ook zoveel mogelijk overeind te houden en we hebben nu eenmaal in heel Europa en de hele wereld beperkingen in de zorg, je hebt maar zoveel mensen opgeleid die aan het werk kunnen en die doen op dit moment het uiterste”.  

En later nog eens: 

We denken dat het kan omdat bij de scholen …we hadden natuurlijk de opening al willen hebben eigenlijk direct na de kerst en we kijken nog naar een specifiek een ding en dat is het Britse virus en wat dat doet met bij de kinderen. Er waren ook berichten dat het zou leidend tot meer besmettelijkheid onder kinderen en dat blijkt dus heel erg mee te vallen en verder wisten we al dat het aantal gevallen van besmetting op de basisscholen en bij kinderopvang beperkt zijn. We denken dat het verstandig kan, uiteindelijk zegt het OMT: alles wegend kan dat, maar dan moet je wel een aantal strikte voorwaarden nemen. Dus we nemen een reeks randvoorwaarden dus als bijvoorbeeld een kindje het blijkt te hebben dan blijft de hele klas in inclusief de leraar thuis en  na 5 dagen testen  en alle  andere dingen,  dat protocol  is morgen beschikbaar voor alle scholen  …

Wat zei Jaap van Dissel?  Zie ook afbeelding 

https://www.tweedekamer.nl/kamerleden-en-commissies/commissies/volksgezondheid-welzijn-en-sport/thema-coronavirus

Het meest interessante in de bolletjes grafiek die aangeeft waar de meeste besmettingen plaats vinden en wie nu eigenlijk wie besmet. 

Jaap van Dissel: 

….. te zien dat ouders vaker hun kinderen besmetten, dat zijn de horizontale lijnen, dan de kinderen de ouders. Er is natuurlijk wel een effect te zien van de school sluiting dat kunt u zien door de twee blauwe gedeeltes te vergelijken in de grafieken maar het feit blijft dat de bollen van kinderdagverblijf en primair onder wijs aanzienlijk kleiner zijn dan de overige bollen (Ik zie dat overigens persoonlijk  niet!  misschien met een vergrootglas? )

 ..en nu zult  u zeggen: deze   gegevens zijn van voor van de Britse variant  maar uit gegevens uit Denemarken en Engeland waar soortgelijke analyse  worden gedaan  dat de overdracht wat gemakkelijker lijkt plaats te vinden , de mutant is waarschijnlijk besmettelijker,  dat zou zich in de toekomst dan uit en in wat grotere bollen  maar wat we tegelijkertijd zien uit al die gegevens  dat de verhouding tussen kinderen en ouderen   daar niet wezenlijk door wordt beïnvloed dus ook daar geldt dat  kinderen besmet kunnen worden, dat  kinderen  klachten kunnen krijgen die overigens voor de  duidelijkheid  in het algemeen minder zijn  dan  bij de ouderen, dat geldt ook voor de Britse variant    

…En dan is natuurlijk de tweede vraag: zijn de leraren speciaal at risk  en dat kunnen we alleen   laten zien met wat we tot nu toe verzameld hebben  en dat ziet u eigenlijk  op deze grafieken weer gegeven, dit geeft per week per doel groep , medewerkers kinderdagverblijven leraren van de lagere en middelbare school maar bijvoorbeeld ook zorgverleners, in ziekenhuizen  en verpleeghuizen , contact beroepen zoals kappers.

 U ziet voor een aantal groepen weer gegeven het aantal testen dat wordt gedaan  en de rode lijn geeft het percentage aan dat positief is bevonden   en wat uit deze grafiek in ieder geval  volgt  is dat  nu toe de leraren en ook de begeleiders in  het kinderdagverblijf zeker niet hoger scoorden  ten opzichte van andere beroepen en sterker nog, in het algemeen  zitten ze er wat onder  maar je ziet dat  brandweer en politie hoger scoren en zeker   de medewerkers uit verpleeg en ziekenhuizen.

Evaluatie

In de RIVM site staat onderwijs personeel en kinderen die in nauw contact zijn geweest. Nu is op de eerste plaats de vraag wat dat inhoud. 

Hoe lang moet je met een asymptomatisch kind in contact zijn geweest, om besmet te worden met een hoeveelheid virus die bij jou ook leidt tot een COVID-19 infectie?  (ik ga er tenminste van uit dat ouders een duidelijk  ziek kind thuis houden, dat is regel nummer 1 bij een epidemie ) 

Uit onderzoek in families en tussen partners blijkt dat ook bij het zeker veel intensievere contact in een gezinssituatie de overdracht beperkt is.  Waarom moet je een hele klas  inclusief een “leraar op 1,5 meter”naar huis sturen  als het contact voornamelijk bestaat uit kijken en praten op afstand, in een goed geventileerde ruimte met een goede luchtvochtigheid? 

Maar erger nog,  er zijn door van  Dissel eerder ook diverse keren statistieken  gepresenteerd dat besmettingen bij kindereen veelal niet op school maar juist rondom school plaats vinden. Daaruit volgt voor mij (ouders niet boos worden op mij) dat je bij 1 besmetting  als je geen risico wilt nemen, de hele  school beter naar huis kan sturen. 

Nogmaals, als je geen risico wilt nemen…….

Over risico zegt Rutte, gesouffleerd door het OMT,  dat het aanvaardbaar is om het primaire onderwijs weer open te doen.  Aanvaardbaar denk ik dan tov de kans op uit breiding van de epidemie volgens het model : meer positieve PCR geeft meer ziekenhuis opnames geeft meer ic bezetting geeft meer doden.  Zeker als je de factor basisschool bekijkt in het totale plaatje van herleide besmettingen: dan zie je dat basisscholen als bron in het niet vallen bij bronnen als bezoek thuis, werk en natuurlijk de verpleging en verzorging. 

Aanvaardbaar risico dan, vanwege de leerkrachten?  Ook daar is van Dissel duidelijk over. Ja, je kan besmet worden maar de kans is buitenschools voor een leerkracht groter dan binnen school. En het Britse virus dat enkele dagen geleden nog de  verantwoording was van de lockdown en de avondklok, wordt nu even makkelijk beschreven al niet echt bedreigend, ten slotte moet de openstelling  van de scholen wel goed verdedigbaar zijn. Het R getal, wat gepresenteerd wordt alsof het  de buiten temperatuur betreft , zoals die door u en mij ook te controleren  is, is doodgewoon  misleidend als er niet bij uit gelegd wordt hoe het r getal  berekend is. Het   varieert  met de dag en nu kennelijk ook met de populatie.  Moet ik nu concluderen dat de het R getal op scholengemeenschap lager is dan voor de rest van de  samenleving?  

En dan de aan kondigde aanscherping via het testen zelf.  Als je een hele klas gezonde kinderen na 5 dagen gaat testen, hoe groot is dat de kans dat je door een vals positieve test  wederom de klas maar weer naar huis stuurt?  En zei in een eerder perconferentie de miniser president niet letterlijk Testen als je geen klachten hebt heeft geen zin?   

Niet onbelangrijk, voor het onderwijs geldt hetzelfde als voor de zorg. De ernst van de corona crisis wordt mede bepaald door het gebrek aan personeel.  De efficiencyslag van de gezondheidszorg in de 3 kabinetten Rutte kost ons nu handen vol geld en die afslanking van beddenpotentieel is de reden waarom we nu de druk niet aan kunnen en allemaal thuiszitten.  En overeenkomstig: dat er nauwelijks vervanging bij ziekte te vinden is op school is al jaren bekend. Nu wordt corona als probleem opgevoerd, maar het werkelijke probleem  is  het aantrekkelijk maken van het leraren vak.  

Corona legt een loep op de samenleving. Door gebrek aan investering in onderwijspersoneel zou de zorg voor onze jongsten onderuit kunnen gaan, net zoals de zorg voor de oudsten in de  Verpleeg en verzorgingshuizen nu onderuit gaat, de sector waar 15.000  vacatures waren toen we de crisis in gingen.  

Samengevat misschien reageerde ik wat te emotioneel maar dat is juist omdat ik het niet begrijp. Het Britse virus maakt het probleem niet erger, kinderen worden niet of nauwelijks ziek, de besmetting is voornamelijk horizontaal in de leeftijdsgroep en niet verticaal naar andere leeftijdsgroepen en zo ook niet naar de leerkracht, de bijdrage aan de hele corona epidemie is verwaarloosbaar tov andere bronnen. Maar het lijken wel gevangen die na vrijlating meten weer op de beklaagde bank moeten gaan zitten. En dan eerst even door de test straat natuurlijk. Het testen van een gezond kind wat Rutte eerder als onzinnig bestempelde. Testen testen testen. Een volslagen dubieus gebruik van PCR op niet zieke kinderen, mijns inziens is er geen legitimatie voor lichamelijk invasief onderzoek. Omdat er geen rechtstreeks belang is voor het kind en ook omdat niet duidelijk is daarmee een substantiële bijdrage wordt geleverd aan de bestrijding van de epidemie. Er is dus  geen medische verantwoording of noodzaak: deze handeling is dus klachtwaardig. 

Maar wie niet getest wil worden hoeft dat echt niet, schrijft het RIVM. Nee, die mag nog 5 dagen thuis extra achterstand op lopen.  Ziek makend.  Wie het “klassen naar huis en testen na 5 dagen” kan uitleggen: graag. Niet alleen aan mij overigens, denk ik als ik de reacties lees.

      

Ik wil nog iets schrijven over het patroon. We gaan iets opengooien maar tegelijk schieten we in een kramp om een epidemie te beheersen. Als tu blieft, Koningin Corona, mogen we dan dit proberen, maar echt, we blijven gehoorzaam. Verontschuldigen bij voorbaat. Dit is geen regeren maar geregeerd worden. Door angst. 

De regering blijft maar kijken naar het OMT: dat is outbrake management.  Maar wat we nodig hebben is epidemie management. Het OMT  heeft haar werk gedaan, een krachtdadige poging om een ramp van grote omvang te voorkomen.  Blij dat er een OMT is, voor Mers  voor SARS  voor Ebola,  voor polio .  Maar niet na 11 maanden voor COVID-19. Voor COVID-19 is het tijd voor een EMT. Een Epidemie Management Team.  

En het allerberoerdste vind ik nog wel dat wederom alle nadruk gelegd wordt op restrictieve preventie, ipv. op een positieve preventie via onze eigen weerstand, via life style. Gecombineerd met vroegbehandeling, waar Nederland een taboe op rust, is dat de insteek die nu al verlichting in de zorg zal geven en dat veel eerder dan de vaccinatiecampagne. En voor kinderen: niets gezonder dan school en vriendjes en vriendinnetjes. 

 

Voor een benadering die daar meer aandacht voor vraagt: 

www.corona-ontkroond.nl 

 

Michael Smulders, 6 febr  2021

 

1. feb, 2021

De Epidemedia houdt niet op.  Gepost: 20 12 20  (voor het begrip Epidemedia: blog wat bepaalt de Ernst van de coronacrisis)

Er is altijd wel weer slecht nieuws dat verspreid moet worden, en zo wordt de Coronacrisis al maar groter. Niet door het virus maar door onszelf.

Ik leg kort uit dat  mutatie er bij hoort, en verwijs onder naar een link naar een filmpje wat wel 9 minuten duurt. Het echte probleem van de mutaties is niet dat ons immuunsysteem het niet de baas kan, maar dat de  prik met mRNA tegen de Spike eiwit fractie van het virus ( ook wel Corona vaccin genoemd)  op termijn mogelijk minder werkt. Daarvoor verwijs in naar een 14 minuten durend filmpje, waar zeer leerzaam is over hoe verschillend ons immuunsysteem werkt bij een infectie en bij een vaccinatie.

Leven is celdeling, delen is  kans op foutjes, dit proces heet muteren. Het is vaker goed dan slecht nieuws heel simpel omdat iets wat  kwaad kan zelden in  nog kwaadaardiger verandert.

In dit artikel in Nature (https://www.nature.com/articles/d41586-020-02544-6) is dat allemaal wetenschappelijk beschreven, en ik beperk met tot een stukje  aan het  eind :

Despite the virus’s sluggish mutation rate, researchers have catalogued more than 12,000 mutations in SARS-CoV-2 genomes. But scientists can spot mutations faster than they can make sense of them. Many mutations will have no consequence for the virus’s ability to spread or cause disease, because they do not alter the shape of a protein, whereas those mutations that do change proteins are more likely to harm the virus than improve it

Dus weer heel veel ruimte in het nieuws voor iets waar je niets aan kan doen.

En dus geen aandacht voor wat je wel kan doen, je eigen afweer versterken met life style en als je te korten hebt, (wat in bepaalde bevolkingsgroepen vel voorkomt, en bij vitamine D zelfs bijbel veel Nederlanders) deze met supplementen wegwerken. 

In deze video link wordt het fenomeen muteren goed uit gelegd https://www.youtube.com/watch?v=s4x9R4nmRZg&ab_channel=NOSop3

 

In februari 2021, als de mRNA-COVID-19 Spike campagne ( ook wel Corona vaccinatie genoend) goed op gang is gekomen, legt Pierre Capel ( emeritus hoogleraar immunologie ) uit hoe ons afweer systeem virussen aanpakt, maar ook hoe de mRNA prik slechts een klein gedeelte van het virus ter herkenning aanbied ipv het hele virus,zoals dat gebeurd als je de ziekte doormaakt, en dat  de reden is dat de mRNA -COVID-19 Spike campagne (ook wel Corona vaccinatie genoemd) op termijn mogelijk niet beschermt. 

https://www.youtube.com/watch?v=aLbl6-nv1mc

De main steam media hebben daar dan juist weer  geen aandacht voor. 

Vandaar dit blog 

1. feb, 2021

Voor een Podcast over de media 

https://anchor.fm/michael-smulders/episodes/EPIDEMEDIA-eofgjo 

 

Blog: 

De NOS  (https://nos.nl/l/2361598) laat op 21 december beelden zien  van een helikopter die een IC patient naar Duitsland vervoerd. Het beeld vande  emmer die overloopt. Kijk even op:

https://allecijfers.nl/nieuws/statistieken-over-het-corona-virus-en-covid19/#Corona_opgenomen_personen

Daar zie je dat de IC bezetting weer langzaam doorgroeit naar 600 bedden, van de 1700 

In maart was het spannend. We hadden we na de efficiency-slag nog 1000 IC bedden van de 1700 over (situatie 2015) en de grafiek bleef maar stijgen.

Door een mega prestatie is die capaciteit weer in ere herstelt in de loop dit jaar voor zover dat kan, want je trekt niet zomaar een blik IC personeel open. En ja, het is passen en meten als de reguliere zorg ook een kans wil krijgen. 

"Nederlandse ziekenhuizen overvallen door nieuwe piek" , kopt de NOS.

De eerste de beste vlucht naar het buitenland wordt breed uitgemeten, alsof het water ons net voor de Kerst aan de lippen staat. 

Mijn zoontje was vroeger ook zeer geïmponeerd door helikopters.

Stop de Epidemedia!

 

1. feb, 2021

Is wat ik nu ga schrijven een beetje flauwe muggezifterij, of is het een voorbeeld van waarom het allemaal helemaal niet lukt met die epidemie bestijding?

https://www.rivm.nl/documenten/instructies-handenwassen

Iedere arts die ooit steriel heeft gestaan, zal onmiddellijk beamen wat ik hier schrijf. Voor de overige Nederlanders, hier is de uitleg. 

De procedure van handenwassen is goed beschreven, maar als je het zo als Co-assistent op de OK  deed als je "steriel" bij een operatie moest assisteren, kon je meteen weer naar huis.

Buiten de beschreven stappen hebben we ook nog stap nul en de eind stap. Die ontbreken in de uitleg van het RIVM zodat de verspreiding van het virus, als het eenmaal in jouw systeem zit, gegarandeerd is. 

Het gaat als volgt:

Eerst smeer je het virus van je besmette handen uit op de kraan en het zeeppompje. Daarna was je je handen als voorgeschreven. (Als je dat zoals de minister-president doet tot ze schraal zijn, dan zijn ze ook nog eens ontdaan van beschermingbiedende natuurlijke flora, maar dat terzijde).

Vervolgens pak je de kraan, die dus vol met virus zit, weer vast en draait die dicht.

Tot slot smeer je het virus, wat je weer op je handen hebt, op de handdoek voor je huisgenoten, en de rest gaan weer naar je neus die irritant jeukte toen je zo stond te ploeteren aan de aanrecht.

Waarom is onze regering toch zo teleurgesteld?  Iedereen die ooit instructies gegeven heeft, of handleidingen schreef, weet dat dit soms zinloos lijkt. Of mensen snappen het niet of ze voeren de helft uit. Dat is allemaal prima bij je nieuwe audio-apparatuur, en als daar geen geluid uit komt, lig ik daar niet wakker van. Wel van de storm van instructies van de overheid die ik iedereen anders zie toepassen. 

Dat we samen zo Corona eronder krijgen? Niet met deze " hoe verspreid ik het virus naar anderen terwijl ik toch 1,5 meter afstaand hield" instructie die u na kunt lezen op de RIVM site.

Allemaal weer leuk voor de fact-checkers jagend op mensen die het beleid ondermijnen, die dit lezen. Spendeer er eens een telefoontje naar de huisarts, de plaatselijke microbioloog en je specialist (die dit dus allemaal maar al te goed weten) en de overheid aan.

O ja, bijna vergeten, de oplossing. Dat corona-elleboog begroeten leer je als coassistent ook. Niet naar je collega's maar naar de kraan en de zeeppomp.

PS. Ik zie overigens vaak wel goede beschrijvingen waarbij de in de hygiëne het contact met de kraan en de pomp meegenomen zijn. Maar niet op de RIVM site dus.